19 Juni 2017 //
Particulieren investeren steeds meer in starters dankzij tax shelter
Particulieren investeerden zo’n 15 miljoen euro in startende bedrijven in 2015. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Deze positieve trend is een rechtstreeks gevolg van de tax shelter waarmee particulieren van een belastingvermindering genieten als ze investeren in een starter.Particulieren die investeren in aandelen van een startende KMO krijgen via de tax shelter een belastingvermindering van 30%. Bij investering in een microvennootschap loopt dit voordeel zelfs op tot 45%. Sinds dit jaar is het ook mogelijk om te investeren in starters via een crowdfundingsplatform, zonder rechtstreekse aandeelhouder te worden. Per aanslagjaar kan je als belastingplichtige tot 100.000 euro investeren via de tax shelter. Starters kunnen maximaal 250.000 euro ophalen via dit systeem.

Het fiscale voordeel van de tax shelter is van toepassing sinds het inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016). Dat jaar werd er door particulieren een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro ter beschikking gesteld van startende vennootschappen. Daarvan komt het leeuwendeel (meer dan 13 miljoen euro) in aanmerking voor een belastingvermindering van 45%. Dit zijn voorlopige resultaten, de finale cijfers worden tegen eind juli verwacht.

Deze positieve trend lijkt zich ook in 2016 door te zetten. Volgens SIRRIS (het centrum voor de Belgische technologische industrie) werd er in 2016 zo’n 320 miljoen euro opgehaald, een groei met 22% tegenover 2015. Voor 2016 (aanslagjaar 2017) zijn er nog geen cijfers beschikbaar over het aandeel van particuliere investeerders.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt: “Deze tax shelter vormt een belangrijke ondersteuning in de algemene economische relance. De belastingvermindering zorgt ervoor dat private investeringen aangewakkerd worden. De komende superministerraden zijn een goede gelegenheid om te kijken of we nog bijkomende inspanningen kunnen doen om het ondernemerschap te ondersteunen.”