31 Augustus 2018 //
Peter Ooms
Peppol-facturen naar alle Belgische overheden vanaf april 2019
Net voor haar vakantie keurde de federale regering een wetsontwerp goed over elektronische facturering bij overheidsopdrachten. Vanaf 1 april 2019 zullen alle aanbestedende overheden, ongeacht het beleidsniveau waartoe ze behoren (federaal, gewesten, gemeenschappen, provinciale en lokale besturen…), verplicht zijn de elektronische facturen te aanvaarden die hun leveranciers hen sturen.

Vanaf 1 april 2019 kan de leverancier zelf beslissen om al dan niet elektronische facturen te sturen naar de overheid. Deze facturen moeten wel voldoen aan de Europese norm EN 16931-1.  Het gaat daarbij om documenten die op een automatische manier kunnen verwerkt worden en dus niet om facturen in een PDF-formaat. Die echte e-facturen hebben het voordeel dat zowel de zender als de ontvanger ze automatisch kan verwerken in het eigen boekhoudsysteem.

Om dit te verwezenlijken en te beletten dat leveranciers geconfronteerd worden met zeer specifieke procedures en verschillende technische vereisten per overheidsdienst, hebben de diverse overheden een aantal jaren geleden beslist een gezamenlijk platform te ontwikkelen. De technische standaard die de Europese Commissie hanteerde, namen ze daarbij onverkort over.  Zij gebruiken bovendien Peppol, wat staat voor Pan-European Public Procurement On Line. Het is een afsprakenkader en een standaardformaat voor documenten en toepassingen voor e-procurement en e-facturatie dat als groot voordeel heeft dat het niet enkel kan gebruikt worden om e-facturen uit te wisselen met de overheid, maar ook ten aanzien van andere private bedrijven.

 

Dit is een deel van een groter artikel over e-invoicing bij de Belgische en Vlaamse overheden dat verschijnt in het nummmer van september.