24 Mei 2017 //
Rechtvaardige fiscaliteit : het kan ook met minder
In het debat over rechtvaardige fiscaliteit wil iedereen alleen maar de belastingen verhogen. Pieter Timmermans van VBO meent dat het ook kan met minder belastingen.

In de nieuwsbrief van het VBO somt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans nog eens alle vormen van belasting op. In bijna alle segmenten staat België mee aan de top van de hoogste belastingen: de totale belastingsdruk, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de vermogensbelasting.
“En toch is er in het discours over rechtvaardige fiscaliteit nog altijd sprake van de invoering van een nieuwe meerwaardebelasting. Nochtans zal die contraproductief werken, want ze zal ondernemerschap afremmen en een hoogst onzekere en volatiele opbrengst genereren. Het VBO wil echter een duidelijk signaal geven: de rechtvaardigheidsagenda mag niet uit de weg gegaan worden. Wanneer er vanuit de maatschappij signalen opstijgen, sloganesk of niet, moet daarop een antwoord geformuleerd worden. Maar waarom dit debat eenzijdig bekijken? Waarom kunnen we niet nagaan welke belastingen structureel verlaagd kunnen worden via een daling van de overheidsuitgaven? Niemand maakt mij wijs dat een rechtvaardige fiscaliteit enkel en alleen betekent dat de belastingdruk in ons land nog verder moet stijgen,” schrijft Pieter Timmermans.