11 September 2017 //
Recordbedrag aan bankleningen aan bedrijven
Eind juni 2017 stond er bijna 145 miljard euro aan krediet aan ondernemingen uit. Dat is niet enkel een stijging van 5,8% in vergelijking met vorig jaar maar ook een nieuw historisch hoogtepunt.

De federatie van banken Febelfin meldt dat de hoge kredietomloop zich ook toont in een toename van 3,2% van het bedrag aan nieuwe verstrekte kredieten. Het aantal nieuwe verstrekte kredieten nam evenwel af met 4,1%. Bovendien maakten vooral grotere bedrijven intensiever gebruik van hun bestaande kredietlijnen. Eind juni 2017 stond er bijna 145 miljard euro aan krediet aan ondernemingen uit. Dit betreft niet enkel een stijging van 5,8% in vergelijking met vorig jaar maar ook een nieuw historisch hoogtepunt.

Luc Vansteenkiste, voorzitter platform “Financiering van ondernemingen”: “Uit de driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin blijkt dat de banken een groter bedrag aan kredieten toegekend hebben aan de ondernemingen in het tweede trimester van 2017. Samen met de lichte versoepeling van de kredietvoorwaarden door de banken, de aanhoudende lage gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten en de historisch hoge aanwendingsgraad van toegestane kredieten, zorgt dit ervoor dat de omloop aan ondernemingskredieten in het tweede trimester van 2017 een nieuw hoogtepunt heeft bereikt.”