10 Mei 2016 //
Geer Degrande
Regis Debrulle (HoGent) “Ik hoop dat overheid beseft dat investeren in onderwijs prioritair moet blijven”
De HoGent liet eind april een digitale massaschreeuw horen om de eisen voor een betere financiering van het hoger onderwijs te ondersteunen. Personeelsleden en studenten gaven via de hashtag #wantwezijnhetwaard een digitale boost aan de vraag van de Vlaamse hogescholen naar een gerichte herfinanciering van het hoger onderwijs.

“In zeven jaar tijd steeg het aantal hogeschoolstudenten van 85.000 naar 115.000”, zegt Regis Debrulle, directeur Financiën, Infrastructuur en IT van de HoGent. “De financiering volgde echter niet. De overheid trekt per hogeschoolstudent nog amper 5.078 euro uit. Dat is een vijfde minder dan zeven jaar geleden, de verhoging van het inschrijvingsgeld meegerekend, en dat terwijl er in de snel veranderende tijden juist meer middelen nodig zijn.”

 

Regis Debrulle ondervindt als directeur Financiën aan den lijve hoe diep de besparingen van de laatste jaren hebben gesneden. “We hebben vooral investeringsprojecten moeten uitstellen”, zegt hij. “En met name in de administratieve omkadering hebben we mensen laten afvloeien, vooral via het niet vervangen van medewerkers die op pensioen zijn gegaan en via het niet-verlengen van contracten van bepaalde duur" De verhoging van het studiegeld zorgde voor enige compensatie, maar dat is, gezien de enorme besparingen van de laatste jaren, totaal onvoldoende. "

 

Eigenlijk hebben we door dat uitstellen van investeren en het besparen op de personeelskosten mirakels verricht en hebben we zo de lasten voor de studenten en het onderwijzend personeel tot een minimum kunnen beperken, aangezien we ook de beschikbare reserves, die soms voorbestemd waren voor andere plannen, hebben aangesproken. Elke CFO weet hoe lastig het is om toekomstgericht te werken als er onvoldoende middelen zijn. Ik weet niet of ons massale protest echt iets zal uithalen, maar ik hoop toch dat de overheid onderwijs hoog op haar prioriteitenlijst zal plaatsen. Als besef ik ook dat er veel gegadigden zijn voor heel weinig middelen.”