16 November 2018 //
Scale-ups: lage verloning van de oprichters
Uit het Rising Star Monitor enquête blijkt dat de oprichters van groeibedrijven zich vaak geen of heel weinig loon toekennen.

In het jaar van oprichting betaalt bijna 50% van de oprichters van de scale-ups zichzelf geen loon. Dat beeld verandert 2,5 jaar later, hoewel nog steeds 30% zichzelf geen loon uitkeert. Het gemiddelde salaris dat oprichters zichzelf uitkeren blijft constant in de afgelopen drie jaar. Op het moment van de oprichting is dat 38.000 euro; 2,5 jaar later ligt het gemiddelde op 55.000 euro.

Naast cash verloning – wat de eerste jaren vaak onmogelijk is – is er ook de verloning in aandelen. 93% van de oprichters van ‘low-growth ventures’ hebben van bij de start het volledige eigendom in handen. Bij de scale-ups is dat 83%, wat aanzienlijk hoger is dat de 67% van vorig jaar. Net zoals vorig jaar beslist ongeveer de helft van de oprichtende teams om de aandelen gelijk onder alle oprichters te verdelen.
Ten slotte blijkt ook uit deze derde Rising Star Monitor dat vele oprichters geen dynamische aandelenovereenkomsten afsluiten. Nochtans bieden die meer garanties wanneer medeoprichters wegvallen of uit het bedrijf stappen.

De Rising Star Monitor 2018 van Vlerick Business School en Deloitte is gebaseerd op een bevraging bij 253 oprichters van in totaal 162 jonge Belgische bedrijven met groeipotentieel. De bedrijven in kwestie zijn gemiddeld 2,5 jaar oud en actief in diverse sectoren. Het onderzoek maakt waar nodig een onderscheid tussen de ‘low-growth ventures’ en ‘high-growth ventures’ of scale-ups. Die laatsten investeren substantieel meer in O&O en zijn ook innovatiever op vlak van promotie, verkoop, productie, dienstverlening, en marktbenadering. Professor of entrepreneurship Veroniek Collewaert is de drijvende kracht achter de studie.