4 December 2017 //
Smart contract toch niet zo slim
Nu blockchaintoepassingen kunnen rekenen op een groeiende belangstelling komen ook de waarschuwingen naar voren.

Een kernpunt van kritiek zijn de zogenaamde smart contracts die de basis vormen van de afspraken die deelnemers met elkaar maken. Een smart contract is samengesteld uit een reeks acties die vanzelf worden uitgevoerd als aan de voorwaarden is voldaan. Een levering van bijvoorbeeld een partij melk moet bijvoorbeeld gebeuren in de juiste omstandigheden waaronder de juiste temperatuur tijdens het transport en de behandeling. Sensoren in de koelwagen kunnen dat monitoren en hun metingen doorgeven in de blockchain. Als de klant de levering bevestigt en de metingen geven aan dat alles correct is verlopen, dan volgt ook automatisch de betaling.
Het probleem is nu dat er ook andere zaken fout kunnen gaan bij een levering. Er zijn misschien een aantal flessen geopend of beschadigd. De klant zou daar niet voor moeten betalen of een klacht kunnen indienen. Maar nu ligt de afspraak vast in de code van de software. De software is het contract. Betwistingen voor de rechtbank worden zo wel heel moeilijk.
Bron: Corporate Treasurer