4 Januari 2018 //
Strengere regels voor 'valse hybrides'
Advocatenkantoor Tiberghien stelt vast dat het definitieve ontwerp over bedrijfswagens in het zomerakkoord de regels voor de plug-in hybrides nog verder verstrengt. Het komt erop neer dat de regeling voor de valse hybride gelijk wordt aan die van het overeenkomstige klassieke model.

In de eerste ontwerpteksten van het zomerakkoord werd bepaald dat indien de batterijcapaciteit van de plug-in hybride geen 1 kWh per 100 kg van het totaalgewicht van het voertuig haalde, er sprake is van een zogenaamde 'valse hybride'. Deze grens werd nadien verlaagd naar 0,6 kWh. Recent werd de definitieve tekst van het ontwerp van wet op de website van de Kamer gepubliceerd. In deze tekst is de grens nog verder verlaagd naar 0,5 kWh én is een bijkomend criterium toegevoegd: een oplaadbaar hybridevoertuig zal tevens als valse hybride kwalificeren indien het voertuig een uitstoot heeft van méér dan 50 gram per kilometer. In volgende twee gevallen zal er dus sprake zijn van een zogenaamde 'valse hybride':

  • indien de elektrische batterij een capaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht, of
  • indien de plug-in hybride een uitstoot heeft van méér dan 50 gram per kilometer.

 

In voorkomend geval zal het voordeel van alle aard berekend worden op basis van de CO2-uitstoot van het overeenstemmende voertuig dat gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien geen overeenstemmend voertuig met een motor van dezelfde brandstof bestaat, zal het CO2-gehalte worden vermenigvuldigd met 2,5. 

De impact is vrij substantieel. Neem een nieuw voertuig met een 100% benzinemotor, een cataloguswaarde van € 100.000, een gewicht van 1.635 kg en een CO2-uitstoot van 183 g/km. Het voordeel van alle aard voor deze wagen bedraagt € 11.400. Indien het daarentegen zou gaan om een plug-in hybride (benzine) met een CO2-uitstoot van 77 g/km en een batterijcapaciteit van 7,6 kWh, zou het voordeel van alle aard op vandaag € 3.428,57 bedragen. Met toepassing van de nieuwe wetgevingzal het voordeel van alle aard worden verhoogd naar € 11.400.

 

De inwerkingtreding van deze regeling is voorzien vanaf inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021), maar betreft enkel wagens aangekocht vanaf 1 januari 2018. 

 

Bron: Tiberghien