27 Februari 2018 //
Uitgifte groene overheidsobligatie groot succes
Een gewone OLO met eenzelfde duurtijd zou een rente gekend hebben die 2,5 basispunten hoger lag.

Op 8 februari werd de nieuwe groene overheidsobligatie (“Groene OLO”) officieel voorgesteld aan pers en investeerders. De uitgifte van deze obligatie is een onderdeel van het investeringsluik uit het zomerakkoord. Deze overheidsobligatie heeft alle kenmerken van een gewone OLO, om de veiligheid en liquiditeit van het instrument te garanderen. Het specifieke aan deze obligatie is dat de opbrengst zal ingezet worden voor uitgaven en investeringen met een ecologisch oogmerk. 

De uitgifte van de groene OLO was in alle opzichten een groot succes. Het Federaal Agentschap van de Schuld wist niet minder dan 4,5 miljard euro op te halen voor deze 15-jarige groene OLO. Dat is beduidend meer dan het minimum van 3 miljard euro dat beoogd werd, en tevens het maximum dat het Agentschap tijdens de voorafgaande road show aan de institutionele beleggers had vooropgesteld. De totale marktvraag van meer dan 150 institutionele beleggers voor deze groene OLO beliep meer dan 12,7 miljard euro. Een groot deel van die beleggers was specifiek op zoek naar een groene obligatie die de Green Bond Principles (GBP) volgde.

Het Agentschap behaalde een scherpe prijs voor deze groene OLO, met een rente die 1,289% per jaar zal belopen. Volgens het Agentschap zou een gewone OLO met diezelfde duurtijd een rente gekend hebben die 2,5 basispunten hoger lag. De groene OLO betekent bijgevolg een jaarlijks uitgespaard bedrag van 1,125 miljoen euro aan rentebetalingen.

Minister van Financiën Van Overtveldt: “Daar waar we een minimum van 3 miljard hadden vooropgesteld, werden we geconfronteerd met een overweldigende interesse van investeerders in onze groene obligatie. Het maximale bedrag van 4,5 miljard euro werd opgehaald. Met deze uitgifte geven we een belangrijke stimulans aan de uitbouw van de markt voor Green Finance in België.”