11 Juni 2018 //
Ultrasoepel monetair beleid goed voor België
Volgens het VBO had ultrasoepel monetair beleid ECB voor Belgische bedrijven vooral voordelen.

Sinds een viertal jaar voert de Europese Centrale Bank (ECB) een ultrasoepel monetair beleid, waarbij zij ook onorthodoxe instrumenten inzet zoals negatieve kortetermijnrentevoeten en openmarktaankopen van obligaties. Dit beleid krijgt vaak het verwijt dat het ongeoorloofde risico’s aanmoedigt en speculatieve bubbels doet ontstaan. Na een analyse van de studiedienst van het VBO werd echter vastgesteld dat dit beleid vooral positieve effecten heeft gehad en een periode van langdurige economische stagnatie heeft helpen voorkomen. De appreciatie van de euro in 2017 heeft deze gunstige effecten wel wat afgezwakt.

 

Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO, besluit: ‘Al bij al is het monetair beleid van de ECB adequaat gebleken voor België. Het maakte het mogelijk om een lange economische crisis (2008-2013) achter ons te laten en langdurige stagnatie en deflatie te voorkomen, terwijl ook schadelijke neveneffecten in hoge mate uitbleven. Gezien de nog steeds fragiele aard van het economisch herstel in Europa en de relatief lage inflatie, lijkt het aangewezen het monetair beleid maar zeer geleidelijk te normaliseren. ’