3 Augustus 2017 //
Verhuur onroerende goederen met btw
De overheid wil de mogelijkheid bieden om om de verhuur van onroerende goederen aan professionelen te onderwerpen aan de btw.

Het betreft een nog weinig belichte maatregel uit het zogenaamde Zomerakkoord van de regering Michel. Deze voor de huurder neutrale situatie biedt aan de verhuurder voortaan de mogelijkheid om de btw op de oprichtingskosten van het gebouw  in aftrek te brengen. Daardoor kan de eigenaar lagere huurprijzen aanbieden, gelet op de belangrijke fiscale lastenverlaging op de bouw- en oprichtingskosten. Anderzijds is het niet langer nodig om uiteenlopende complexe fiscale constructies op te zetten bij wijze van fiscale optimalisatie.

Naast de economische voordelen  moet dit een belangrijke bijdrage aan de vereenvoudiging van de btw-regelgeving bieden. Uitsluitend de contracten gesloten vanaf 1 januari 2018 komen voor deze regeling in aanmerking. De regularisatie van contracten uit het verleden is uitdrukkelijk van deze regeling uitgesloten.