26 Oktober 2017 //
Verlaging belasting op voordelen via werkgever
Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de fiscale regels voor de belastbare voordelen (pc, laptop, gsm, tablet, internet) die werknemers via hun werkgever ter beschikking gesteld krijgen.

Hiermee wordt het systeem aanzienlijk vereenvoudigd en dalen de belastingen op die voordelen. Er zal gewerkt worden met vier duidelijke en makkelijk toe te passen bedragen. Heel wat werkgevers staan een pc, gsm of tablet ter beschikking van hun werknemers. Dit wordt beschouwd als een privé belastbaar voordeel. Het bedrag van dat belastbaar voordeel werd bepaald door ofwel de zogenaamde werkelijke waarde voor de werknemer, ofwel via een forfait. Vanaf 1 januari 2018 wordt het stelsel gemoderniseerd op twee manieren. Ten eerste door duidelijke en realistische bedragen te hanteren. De bedragen worden dus aangepast aan de huidige waarde van een gratis ter beschikking stelling. Ten tweede zullen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst Financiën dezelfde bedragen hanteren in het nieuwe stelsel.

 

 

 

Tot 31/12/2017

Vanaf 01/01/2018

 

PC en/of laptop

 

 

180 euro

 

72 euro (per toestel)

 

Tablet, gsm en smartphone

 

 

werkelijke waarde

 

36 euro (per toestel)

 

Gratis internet

 

 

60 euro

 

60 euro (één maal)

 

Telefoonabonnement

 

 

werkelijke waarde

 

48 euro