7 Juni 2017 //
Verzekeraar QBE kiest voor Brussel
QBE, een van oorsprong Australische verzekeringsmaatschappij, heeft zopas laten weten dat ze naar aanleiding van de Brexit een Europese dochtermaatschappij gaat oprichten in Brussel.

QBE is gespecialiseerd in bedrijfsverzekeringen en behoort tot de top-20 van verzekeraars wereldwijd. In de motivering verwijst QBE onder andere naar de centrale geografische ligging, de politieke rol die België speelt in de EU, het degelijke regelgevende kader en de constructieve houding van de toezichthouder. Johan Van Overtveldt: “We zijn bijzonder verheugd dat we, kort na Lloyd’s, opnieuw een grote naam mogen verwelkomen in Brussel. Dit bewijst dat onze aanpak om Brussel te versterken als financieel centrum werkt. Door te focussen op specifieke activiteiten (zoals verzekeringen, marktinfrastructuren en innovatieve financiële technologie) slagen we er bovendien in om het financiële landschap in Brussel te verbreden.”