7 Juli 2017 //
Vlaanderen betaalt nog steeds te laat
Uit een rapport van het Rekenhof blijkt dat de Vlaamse overheid in 2016 nog meer facturen te laat heeft betaald.

Gedurende 2016 werd meer dan een op vier facturen te laat betaald, waardoor de doelstelling van een maximale tijdige betaling vanaf 1 januari 2015, net als in 2015, niet gehaald werd. In juli 2013 startte Financiën en Begroting met het intelligent scannen van facturen. Door gebruik van een vooraf ingevoerd inkooporder, worden alle velden in de module crediteuren automatisch ingevuld. Deze procedure was een tussenstap om te komen tot e-invoicing. In 2015 verwerkte Financiën en Begroting bijna 100 miljoen euro facturen langs het e-invoicingplatform116. In 2016 steeg dit bedrag tot 143 miljoen euro117. De uiteindelijke doelstelling van een volledige elektronische facturatie tegen 1 januari 2017 werd niet gehaald.

 

Percentage laattijdige betalingen 2013 2014 2015 2016
Alle facturen 27% 20% 20% 28%
Procedure intelligent scannen 29% 15% 16% 27%
E Invoicing nvt nvt 31% 22%