2 November 2017 //
Vrijwilligers beheren veel geld
Lions Club Belgium geeft elk jaar 5,6 miljoen euro aan goede doelen. Die financiële stromen worden decentraal beheerd.

Hoewel de Belgische afdeling van Lions Club niet over een CFO beschikt, moet de serviceclub nogal wat geldstromen beheren. De 7.500 leden van de clubs, met daarbij ook ondernemers en CFO’s, brengen voor het ondersteunen van goede doelen immers elk jaar 5,6 miljoen euro bij elkaar. Er wordt op heel gedecentraliseerde manier beslist waar dat geld precies aan geschonken wordt.
“Net als in elke andere organisatie komt het op financieel vlak neer op inkomsten bij elkaar krijgen en die zo efficiënt mogelijk investeren in een brede waaier van sociale en culturele projecten,” geeft voorzitter Harry Buelens aan. “Het verschil is dat onze inkomsten niet uit geleverde producten of diensten komen, maar bij elkaar moeten worden gebracht met fundraising en dat we die niet investeren in onze eigen organisatie. In tegenstelling tot andere humanitaire organisaties, moeten wij van die inkomsten niets aftrekken voor onze eigen werking. Aangezien al onze leden op vrijwillige basis werken, kunnen we al het opgehaalde geld ook integraal weer verdelen. Sinds de oprichting van de Belgische afdeling in 1952 is naar schatting al zowat 150 miljoen euro geschonken aan sociale en culturele projecten.”
De gesteunde projecten situeren zich in heel diverse domeinen. Bovendien reikt het engagement van de leden veel verder dan louter geldelijke steun. In tijden waarin het moeilijk is om mensen nog tot vrijwilligerswerk te motiveren zijn zij immers niet te beroerd om de mouwen op te stropen en bijvoorbeeld zelf tenten te helpen opzetten of de afwas te doen.
Om nog meer middelen te kunnen verzamelen en nog meer goede doelen te kunnen steunen, heeft de internationale afdeling van Lions Club onlangs Boston Consulting Group in de arm genomen - pro bono - om een wereldwijd strategisch plan uit te werken. Daarin staat onder meer dat de 46.000 clubs wereldwijd en dus ook in België nog meer moeten focussen op duidelijke doelstellingen.