30 Mei 2016 //
Patrick Verhoest
Weten is meer dan meten
Vanuit zijn eenvoudige maar wetenschappelijk onderbouwde visie op Performance Management stelt Geert Scheipers dat het gaat om meer dan weten en KPI’s. Zeker als die enkel dienen om te controleren.

Geert Scheipers (vennoot bij Delaware Consulting en Academic Director aan de Antwerp Management School) vertrekt van wat hij zelf de kern van management controll noemt. De traditionele definitie van Anthony en Govindarajan in de jaren ‘80 vertrok al vanuit de inspiratie en motivatie van managers en dat zint Scheipers wel: “Medewerkers motiveren om acties uit te voeren die in lijn liggen met de strategie van een organisatie. Daar gaat het om.”

 

Wortel en stok

Motivatie en inspiratie zijn heel belangrijk want ze zijn de drijvers om op duurzame wijze resultaten te behalen. “Je kan mensen niet systematisch aanjagen met sticks and carrots. Commanderen en controleren is niet de juiste oplossing voor onze moderne organisaties.”

 

Het raamwerk dat Geert gebruikt is heel eenvoudig, maar bevat alle essentiële componenten. Ga er maar van uit dat iedereen performant wil zijn. Iedereen heeft een intrinsieke drijfveer om doelen te bereiken, talenten te ontplooien en samen met anderen iets zinvols te bouwen: “Maak dat samen expliciet. Zorg ervoor dat visie een deel wordt van wie je bent en hoe je als organisatie met elkaar en de stakeholders omgaat. Zo leidt performantie tot persoonlijk welbevinden en zelfs geluk. Zo ver ga ik daarin. Het vasthouden van deze flow gaat uiteraard niet vanzelf. Duurzaam succes kost energie en inspanningen en die komen vanuit de motivatie en zingeving.”

 

Demotiveren is een groot gevaar dat steeds om de hoek loert: door onbegrip, verkeerde omgang met KPI’s, goedbedoelde maar slecht draaiende processen, het niet communiceren van zaken en ga zo maar door. “We hebben nu echter een nieuwe maatschappij waarin mensen goed opgeleid en zelfbewust zijn. Ze willen meewerken aan de strategie, mee organiseren en autonoom werken. Daar moeten leidinggevenden rekening mee houden, anders haken mensen af en vertrekken of worden ziek.”

 

Middelen

Om motivatie om te zetten in inspanningen, zijn er middelen of resources nodig. Scheipers onderscheidt monetaire middelen, materiële en menselijke resources. Hij voegt daar ook tijd en data of zelfs inzichten aan toe. Deze middelen zijn bij definitie schaars en moeten dus door de leidinggevenden juist gealloceerd worden: “Juist inzetten is de boodschap en essentieel in strategie. Gebruik daarvoor maximaal de kennis die in de organisatie zit bij uw mensen. Niet alleen zal dit de kwaliteit van de keuzes bevorderen maar zo zorg je ook dat mensen zich betrokken en verbonden voelen. Getuig dus van respect voor de autonomie die moderne medewerkers tegenwoordig opeisen. Werk niet met silo’s maar maak een organische structuur, een levend weefsel. Op die manier stuur je de mensen in de juiste richting en kunnen ze zich identificeren met wat ze doen.”

 

Simpel plan

Het bewust eenvoudige plan van Geert Scheipers laat toe dat, wanneer iets niet lijkt te lukken, je steeds naar de drie zogenaamde root causes kan teruggrijpen: “Als het misloopt hebben we ofwel niet voldoende de juiste richting aangegeven, ofwel hebben we niet over voldoende juiste resources beschikt of die slecht toegewezen. Ten derde kan het nog dat er een probleem was met de motivatie of de bevlogenheid van de mensen. Het is altijd één van deze drie of een combinatie er van die bron kunnen zijn van sub-performantie. Dit eenvoudige schema laat organisaties dus ook toe gemakkelijk op te volgen en bij te sturen.

 

Opgepast met KPI’s

De Academic Director aan de Antwerp Management School suggereert een heel interactieve benadering van KPI’s in het kader van motiverend Performance Management. Je mag de opvolging en bijsturing van een strategische visie alvast niet zomaar controleren met sleutelindicatoren, waarschuwt hij: “Je moet het businessplan van je organisatie nu vooral niet meteen gaan omzetten in controlerende KPI’s. KPI’s moeten samen het bedrijf gaande houden. Ze moeten mensen richting geven in plaats van hen te controleren. Ze moeten mensen motiveren om vooruit te gaan en ons laten inzien of we de juiste strategische weg aan het volgen zijn. Ons laten inzien of we moeten bijsturen.”

 

Meten

Scheipers besteedt heel wat aandacht aan het juiste gebruik van deze KPI’s. Hij ziet te veel oneigenlijk gebruik: “Bedrijven meten graag. Al te vaak worden deze metingen gebruikt ter controle. Performance Measurement is van groot belang, maar de indicatoren zijn op zich neutraal. Bij het beheren ervan moet je de juiste richting zien te bewaren. Vroeger werden ze formalistisch opgelegd: je gaat zoveel omzet halen of verkopen.” Maar weten is meer dan meten. “Vandaag moet je indicatoren enabling gebruiken: laat mensen zelf hun KPI’s ontwikkelen, deel informatie over behaalde resultaten transparant met hen en gebruik KPI’s vooral om te leren en bij te sturen.”

 

 

Abonnees lezen de rest van dit artikel in ons juninummer