23 Mei 2018 //
Zakelijk optimisme piekt maar de investeringen volgen niet
Met 61% staat het zakelijk optimisme op het hoogste niveau ooit, in de 15 jaar dat Grant Thornton wereldwijd zijn bevindingen bundelt in het trimestriële International Business Report (IBR). Het rapport stelt evenwel vast dat er, ondanks de nog steeds lage rentevoeten, slechts met mondjesmaat geïnvesteerd wordt in gebouwen, infrastructuur, uitrusting en R&D.

Uit het rapport blijkt dat de sterkste toename van het zakelijk optimisme de komende 12 maanden in Europa en Noord-Amerika verwacht wordt en dat de bezorgdheid over de economische onzekerheid is afgenomen. Met een stijging van 7% piekt het zakelijk optimisme in de Verenigde Staten op een recordniveau van 89%. De EU en de eurozone tekenen beiden een stijging met 12% op tot respectievelijk 60 en 68%. Voor heel Zuidoost-Azië steeg het optimisme tot 61%, het hoogste cijfer in zeven jaar. 

 

De IBR-cijfers tonen aan dat, ondanks het hoog niveau van optimisme, de investeringen in onderzoek en machines slechts matig toenemen. Waar de verwachtingen voor investeringen in nieuwe gebouwen, installaties en machines, en onderzoek en ontwikkeling (R&D) in Zuid-Europa lichtjes zijn gestegen, blijven de cijfers aan de lage kant. Paul De Weerdt, CEO van Grant Thornton Belgium: “Van de lage rente wordt verwacht dat zij in de volgende twee jaar zal toenemen, wat mogelijk de investeringen in R&D en nieuwe technologieën nog zal afremmen.”