10 December 2017 //
Ziekenhuizen vragen oplossing voor BBI-claims
Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro luidt samen met alle Vlaamse ziekenhuizen de alarmbel bij de regering Michel over de fiscale claims van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).

Aanleiding zijn de monsterclaims die de Limburgse BBI eist van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Het is duidelijk dat dit dossier álle Vlaamse ziekenhuizen aanbelangt. Dit voorbeeld hangt als een zwaard van Damocles boven alle ziekenhuizen, die nog steeds wachten op de richtlijnen die zij moeten ontvangen van de fiscale administratie. De sector vraagt met aandrang dat de regering een einde stelt aan de heersende rechtsonzekerheid.

De feiten zijn gekend. De BBI van Hasselt eist van ZOL een bedrag van ondertussen meer dan 110 miljoen euro. Reden: zij aanvaarden niet dat het ziekenhuis geen aparte fiscale fiches opstelt voor de individuele artsen, omdat de erelonen uitbetaald worden aan de maatschap/pool van artsen die dan de honoraria onder elkaar verdelen. De BBI stelt dat het voor de belastingcontroleurs moeilijk is om na te gaan of de individuele artsen hun inkomsten correct aangeven. De globale betaling aan de maatschappen is nochtans al decennialang een gangbare praktijk in veel ziekenhuizen, en ook wettelijk in orde.