25 Januari 2018
FDSeminar Legal Update
De regering stelt een resem vernieuwingen voor op het vlak van de vennootschapsbelasting en een volledig nieuw Wetboek van Vennootschappen. Daarbovenop blijven de media heel argwanend over financiële constructies in belastingparadijzen. Ook de technologie staat niet stil. Denk maar aan de komst van blockchains en de invoering van cryptomunten. Dat geheel confronteert de CFO met een resem aan uitdagingen waarop een antwoord moeten worden gevonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We laten een aantal experts aan het woord over de mogelijke effecten van die nieuwe richtlijnen en luisteren naar  tips en richtlijnen voor CFO's over de manier waarop zij praktisch kunnen omgaan met die veranderingen.

 

De hervorming van de vennootschapsbelasting

Het fiscale landschap wijzigt drastisch onder invloed van internationale initiatieven. In België heeft dit geleid tot een grondige belasting-hervorming. Natalie Reypens en Marc Dhaene, tax-vennoten van Loyens & Loeff, zullen de krachtlijnen van deze hervorming bespreken, met inbegrip van de nieuwe regels inzake interestaftrekbeperkingen, kapitaal-verminderingen en fiscale consolidatie.


Invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen. Wat zijn de consequenties?
Godfried Ampe (Corporate M&A Counsel) en Robrecht Coppens(Corporate M&A Senior Medewerker) zullen spreken over het nieuwe vennootschapswetboek en de gevolgen voor ondernemingen. Niet alleen het fiscale landschap wijzigt drastisch, ook in het vennootschapsrecht kondigt zich op bepaalde vlakken een Copernicaanse revolutie aan. Voor de eerste maal in decennia wordt het wetboek van vennootschappen volledig herschreven. Finale teksten zijn er nog niet, maar wat wel al zeker is dat een heel aantal concepten fundamenteel worden gewijzigd. Naast een algemeen overzicht van de krachtlijnen van de hervorming staan we vooral stil bij de afschaffing van het kapitaalsbegrip in bepaalde rechtsvormen en de nieuwe regels rond uitkeringen.

 

Toekomstvisie: hoe kan blockchain bedrijven helpen in hun contact met overheden en banken? 

Dave Remue (B-Hive) is als programmamanager verantwoordelijk voor Trust-Hive, een samenwerking tussen de grote Belgische banken rond identiteitsbeheer. Trust-Hive voorziet een blockchain toepassing waarin individuen en bedrijven hun gegevens kunnen plaatsen en dan delen met banken en overheidsinstellingen. Bedoeling is om via één contactpunt een veelheid van instanties te kunnen inlichten van elke wijziging in die gegevens. Bedrijven en personen kiezen zelf welke gegevens ze met welke instantie willen delen.

 

Autofiscaliteit

De regering Michel wil de fiscale regels rond bedrijfswagens en mobiliteit weer herzien. Die plannen hebben soms een grote impact op de manier waarop bedrijven hun aanpak rond het vervoer van personeelsleden inrichten. Michel Willems van Mobilitas geeft een overzicht de actualiteit en de recente evoluties rond die autofiscaliteit. Daarbij geeft hij ook een  inleiding hoe organisaties hun strategisch vlootbeheer hierop kunnen afstemmen. 

Programma

16u00-17u00: Welkomstkoffie

17u00-17u05: Inleiding

17u05-17u40: Godfried Ampe en Robrecht Coppens

17u40-18u15: Dave Remue

18u15-18u45: Koffiepauze

18u45-19u20: Michel Willems

19u20-20u00: Natalie Reypens & Marc Dhaene

20u00-21u30: Walking dinner

 

 

Locatie:

BluePoint

Filip Williotstraat 9
2600 Antwerpen

 

Toegangsprijzen

 

 Abonnee

 Geen abonnee

 Finance (niet commercieel)

 € 200,00

 € 235,00

 Finance (commercieel)

 € 275,00

 € 310,00

 

Vragen?

Kira Dhanijns helpt u graag verder:

 

 

Annulatie?

Annuleren is niet mogelijk. U kan zich wel laten vervangen door een collega of u kan een ander FDSeminar in de plaats bijwonen.