13 Februari 2018
Het Ziekenhuis Oost-Limburg is op zoek naar een Financiëel Administratief Manager
Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een top-klinisch ziekenhuis met een regionale en supraregionale functie verspreid over 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen. Naast haar regionale functie, vervult het ZOL een aantal belangrijke expertfuncties binnen een euregionale context. Als maatschappelijk bewust ziekenhuis omringt het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn patiënten met de allerbeste zorgen. Om onze ambitie naar kwaliteitszorg waar te maken, kunnen wij rekenen op ruim 250 artsen en ruim 3000 medewerkers.

Functieprofiel

De financieel-administratief manager rapporteert aan de financieel-administratief directeur.

 

Je geeft leiding aan de opnamecoördinator, het hoofd MZG, het diensthoofd patiënten-administratie, het diensthoofd financiën en het diensthoofd facturatie. Je werkt nauw samen met de financial controller en de datacoördinator. Vanuit de functie van financieel-administratief manager is er voor een aantal aspecten een belangrijke brugfunctie met brugrapportering naar andere departementen:

 • Voor het opnamebeleid, de bed toewijzing, de opnameplanning en het MG-MZG beleid is er inhoudelijk een functionele aansturing vanuit de medisch directeur;
 • Voor het VG-MZG beleid, is er inhoudelijk een functionele aansturing vanuit de verpleegkundig-paramedisch directeur.

 

De financieel-administratief manager is verantwoordelijk voor de werking van de diensten MZG en archief, patiëntenadministratie, opnameplanning & afsprakenbeheer, facturatie en financiën. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en opvolging van een beleidsplan voor de diensten MZG en archief, patiënten-administratie, opnameplanning & afsprakenbeheer, facturatie en financiën. Hiermee beoog je een integraal kwaliteitsbeleid en correct budgetbeheer. Je staat in voor zowel de organisatie als het overkoepelend leiden van deze diensten (personeelsbeleid en je bewaakt alle activiteiten met betrekking tot deze diensten. Als vertegenwoordiger van deze diensten werk je actief mee aan dienstoverstijgende projecten zowel binnen het financieel-administratief departement als ziekenhuisbreed al dan niet in samenwerking met (overkoepelende) externe organisaties. Je volgt de dienstgebonden budgetten van personeel, materiaal en investeringen op in overleg met de diensthoofden.

 

Kennis en competenties:

Om de omschreven taken te kunnen uitvoeren wordt verwacht dat je een kennis verwerft of reeds hebt van:

 • Ziekenhuisboekhouding;
 • Ziekenhuisfinanciering;
 • Wet op de ziekenhuizen;
 • Budget financiële middelen;
 • Ziekteverzekering;
 • Budgettering en kostencalculatie.Je herkent jezelf in de gevraagde competenties: ondermeer samenwerken, managementidentificatie, klantgerichtheid, integriteit, leiderschap, oordeelsvorming, probleemanalyse, visie en besluitvaardigheid.

 

 

Aanwervingsvoorwaarden

 •  Je bent houder van een universitair licentiaat of masterdiploma met als richting handelswetenschappen/ bedrijfskunde/(toegepaste) economische wetenschappen / handelsingenieur of een ander universitair master–of ingenieursdiploma aangevuld met een specifieke bedrijfskundige opleiding;
 • Je herkent jezelf in de gevraagde competenties: samenwerken, managementidentificatie, klantgerichtheid, integriteit, leiderschap, oordeelsvorming, probleemanalyse, visie, besluitvaardigheid.
 • Slagen in de selectieproeven
 • 4 jaar relevante ervaring waarvan 2 jaar in een leidinggevende functie

 

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met Erwin Bormans, algemeen directeur (tel 089/32 13 05 - erwin.bormans@zol.be)

Voor bijkomende algemene informatie over de selectieprocedure of een functieprofiel kan je contact opnemen met Evelien Vanparijs, hoofd werving & selectie (tel 089/32 17 55 – evelien.vanparijs@zol.be)

 

 

Aanbod

 •  Tewerkstellingspercentage: 100%
 • Campus: Sint-Jan
 • Weddenschaal volgens schaal A5a/b: het bruto geïndexeerd maandloon excl. vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques (4€) en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + bonusplan werkgever) bedraagt min. 3.960 EUR en max. 6.777 EUR bruto (Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen);
 • Specifieke extralegale voorwaarden zijn opvraagbaar;
 • Een boeiende gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, interessante opleidingsmogelijkheden en een aangename werksfeer.

 

 

Een gezonde ambitie om als deskundige financiële zaken aan de slag te gaan?

 

Solliciteren kan tot en met 04/03/2018 online via www.eengezondeambitie.be

 

Vergeet niet je diploma, CV en motivatiebrief ONLINE via ons sollicitatiesysteem toe te voegen. Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Sollicitaties die per mail worden verstuurd kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

 

De selectieprocedure omvat een eerste selectiegesprek op maandag 9 april 2018. Bij een positief gesprek zal je worden uitgenodigd voor een tweede selectiegesprek met een simulatieoefening welke door zal gaan op vrijdag 13 april. Als laatste onderdeel volgt er nog een assessment.

 

https://www.eengezondeambitie.be/vacatures/kaderfuncties/financieel-administratief-manager