Philippe Van Hellemont is Directeur Financiën en Juridische Zaken van Odisee

BNP Paribas Fortis

Head of Know Your Customer Management

Odisee

Directeur Financiën en Juridische Zaken

Odisee is een groepering van hogescholen in Brussel en Oost-Vlaanderen met de focus op professionele bachelors en graduaten. Daarnaast biedt Odisee heel wat opleidingen in het kader van permanente vorming. Die groep is ontstaan uit de fusie van Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (KAHO). “Het gaat om een zeer grote organisatie met zes campussen en meer dan 10.000 studenten. Daar hoort ook een professioneel financieel beheer bij. Waar dat vroeger erg gefocust was op de boekhouding, ligt mijn opdracht nu meer op de uitbouw van een gedetailleerd budget, een duidelijk allocatiemodel en een gedetailleerde rapportering. Dat moet de directie toelaten om een echt performance management te gebruiken om de verschillende business units van nabij op te volgen.”

Daarnaast is Philippe Van Hellemont ook verantwoordelijk voor juridische zaken. Op dat vlak heeft hij zijn handen vol met de opvolging van de GDPR-richtlijn.

Philippe Van Hellemont had daarvoor een carrière van 36 jaar bij BNP Paribas Fortis en de verschillende voorgangers.