Het Lokaal Bestuur Dendermonde is op zoek naar een financieel directeur

Rol in de organisatie

Als financieel directeur ben je aanspreekpunt, eindverantwoordelijke en coach van het team financiën. Je staat in nauw contact met alle interne stakeholders, je bent aanspreekbaar en bereikbaar voor je collega’s en mandatarissen. Je bent de referentie voor de externe partners zoals bijvoorbeeld andere overheden, verenigingen, banken, verzekeringen, audit en toezicht.

Als lid van het managementteam geef je mee sturing en vorm aan de organisatie op strategisch niveau. Samen met het college van burgemeester en schepenen ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, opvolging en rapportering van onze strategie en voor de uitvoering van het dagelijks beleid van het lokaal bestuur Dendermonde.

Je hebt een duidelijke kijk op de werking van de organisatie in lijn met de visie en missie van het lokaal bestuur, de maatschappelijke evoluties en de regelgeving van de verschillende beleidsdomeinen. Je hebt aandacht voor het algemeen welzijn van de burgers en de ondersteuning van de verenigingen en bedrijven van Dendermonde.

Je bouwt mee aan de wendbaarheid en flexibiliteit van onze organisatie en medewerkers door het toepassen en uitdragen van de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie.

Je motiveert en coacht jouw directe medewerkers in hun groei en ontwikkeling met alle mogelijke middelen (feedback en opvolging).

Door vragen te stellen, samen te werken en te faciliteren bouw je bruggen en kom je samen tot de beste oplossing. Zowel intern als extern weet je wat er speelt en zorg je voor de nodige contacten. Je bent een professional die anderen inspireert dit ook te zijn. Je ziet win-win situaties en benut deze ten volle.

Je detecteert de mogelijkheden om efficiënter en effectiever te werken binnen de brede organisatie en grijpt opportuniteiten aan om innovatieve oplossingen voor de klanten te realiseren.

Je zet de burger van Dendermonde, de klant waarvoor we het allemaal doen, steeds centraal: in je leidende rol voor de hele organisatie, in de transversale thema’s waar je rond samenwerkt met anderen, in de projecten waar je het voortouw neemt, in je coaching van mensen en diensten …

De ideale kandidaat

Je bent gebeten door financieel beheer in de ruimste zin. Je loodst de organisatie steeds met verantwoordelijkheidszin naar financiële stabiliteit. Je bent niet alleen rationeel en resultaatgericht, maar ook empathisch, verbindend, respectvol en een echte teamplayer.

Als coach ben je een geboren motivator en in staat om engagement bij diverse belanghebbenden te verkrijgen. Je kan hiernaast ook dwarsverbanden leggen om tot een efficiënte samenwerking te komen. Je communiceert pro-actief.

Download de infobrochure voor financieel directeur

Plaats in de organisatie

Het lokaal bestuur Dendermonde is op zoek naar een financieel directeur en organiseert een aanwervingsexamen voor deze voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. De financieel directeur is ook bijzondere rekenplichtige van de politiezone. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar.

Als financieel directeur beheer je samen met een sterk team de financiën van het lokaal bestuur. Je bent geboeid door alle aspecten van het financieel beheer, zoals aankopen, verzekeringen, belastingen, financiële planning, boekhouding, adviesverlening en rapportering. Je neemt eindverantwoordelijkheid voor de taken die je wettelijk opgedragen zijn, je ondersteunt de vlotte werking van het lokaal bestuur en je biedt meerwaarde als financieel raadgever.

Je vormt samen met je collega-directeurs het managementteam dat instaat voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering binnen de krijtlijnen zoals uitgezet door het bestuur. Je houdt ervan om een visie te ontwikkelen op diverse thema’s en coacht en ondersteunt diverse teams, medewerkers, diensthoofden,… in het realiseren van de doelstellingen die hieruit voortvloeien.

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé
 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal van financieel directeur (min. €6.938 en max. €10223 bruto geïndexeerd maandsalaris)
 • Aan de functie van ‘bijzondere rekenplichtige politiezone’ wordt er bijkomend een mandaatvergoeding voorzien
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques

Bijkomende informatie

 • Het verloop van de selectie
  • Preselectie (gunstig/ongunstig).
  • Een verkennend gesprek.
  • Assessment.
  • Een gevalsstudie gevolgd door een mondelinge proef.
  • De selectieproeven zullen doorgaan op 20 november en 1 of 4 december 2020.

Interesse?

Solliciteer hier voor financieel directeur

Solliciteren kan tot en met 15 november 2020 door je cv, ingevulde vragenlijst en een kopie van je diploma te bezorgen.

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Petra Beeckman, personeelsdienst - team selectie en rekrutering via 052-25 10 84.