Vision & strategy
Strategy

Operations
Operations

Tech
Tech

Tech
Posts

Events
Events

Carreer
Career

  • N
  • W
  • S

Leasing

Circulaire economie heeft leasing nodig

Opsplitsing leegstandrisico is wenselijk

In een economie gericht op een zuinig gebruik van grondstoffen en energie zal de leasingsector een belangrijke rol spelen als integrator tussen financiers, fabrikanten en gebruikers. De aanpak uit de IT-sector kan als voorbeeld dienen.

Onze job is geslaagd als masterdata geen issue meer zijn

Samenwerking tussen afdelingen is voorwaarde

Masterdata beheren, is dezelfde woordenschat gebruiken, met eenduidige definities

Financiële planning

Merendeel Vlaamse bedrijven heeft geen echte strategie

CFO’s in gesprek met strategieprofessor

Het is belangrijk dat een organisatie voldoende tijd neemt voor de strategische oefeningen

Water-Link

Finance krijgt sturende rol in projectwerking

Water-link werkt aan modern financieel beheer

Een gesprek met CFO Koen De Schutter en zijn team maakt duidelijk dat Water-Link snel evolueert naar een financieel beheer gefocust op efficiëntie en toegevoegde waarde. Extra nadruk ligt op de goede samenwerking binnen het team.

Gigantisme

Economie moet draaien om de mens

Hoe doorgeschoten efficiëntie op termijn waarde vernietigt

Een vals axioma: handel verhoogt altijd en overal de welvaart

Zorgbedrijf Antwerpen

De robot is een collega

Tachtig robotiseringsprojecten geselecteerd

We hebben minder laattijdige betalingen