Render Floating PV Render Floating PV
Tekst
Peter Ooms

Besparing is groter dan kost leasingcontract

1 juni 2020
Met light as a service betaalt het bedrijf alleen voor het gebruik. De kost evolueert mee met de cashflow van het bedrijf
Sanha Fittings investeert in zonne-energie en andere duurzame projecten. Het maakt gebruik van leasing om het project te financieren. De opbrengsten uit energie hebben een grote impact op de kosten. De keuze voor leasing vrijwaart de cash van het bedrijf.

Sanha Fittings investeert in zonne-energie en andere duurzame projecten. Het maakt gebruik van leasing om het project te financieren. De opbrengsten uit energie hebben een grote impact op de kosten. De keuze voor leasing vrijwaart de cash van het bedrijf.

Zonnepanelen sneller rendabel

Op het gebouw van Sanha in Ternat liggen zonnepanelen waarvan de fabriek alle opgewekte stroom meteen verbruikt in het productieproces. Het bedrijf injecteert de elektriciteit niet in het net. “Het is precies die aanpak die het project voor ons extreem rendabel maakt. Door die zelfgemaakte energie verminderen we onze stroomrekening met 15 tot 20 procent. Die besparing is groter dan de kost van het leasingcontract. We boeken dus meteen winst met het project. De échte voordelen treden pas op na acht jaar wanneer het leasecontract is afgelopen en de installatie onze eigendom wordt. Dan betalen we helemaal niets meer voor dat gedeelte van ons stroomverbruik”, zegt Geert Van den Abbeele. Hij is managing director van Sanha Fittings in Ternat en binnen de groep Sanha verantwoordelijk voor productie en innovatie.

Kosten spreiden over looptijd contract

Geert Van den Abbeele wijst erop dat Sanha Fittings een productiebedrijf is. Het is dus een kapitaalintensieve onderneming die in de eerste plaats wil investeren in de kerncompetenties: nieuwe machines, automatische installaties en een efficiënte supplychain. Ook die investeringen gebeuren steeds vaker onder de vorm van een leasecontract. “We hebben heel wat technische knowhow in eigen huis. Dat laat ons toe om zelf onze productiemachines te ontwikkelen en te bouwen. Ook die kosten brengen we onder in een leasecontract. Het grote voordeel daarvan is dat alle kosten op die manier gespreid worden over de looptijd van het contract. We moeten daar geen grote sommen voor reserveren of vastleggen.”

Besparing groter dan verwacht

Het zijn die positieve ervaringen die Sanha doen besluiten om nog meer investeringen op die manier uit te voeren. Het bedrijf startte via ING Lease een relighting-project waarbij de traditionele verlichtingsarmaturen in het bedrijfsgebouw vervangen worden door moderne ledverlichting. “Hier treedt een gelijkaardig fenomeen op. Nog voor alle lampen zijn vervangen, merken we dat de besparing op de stroomfactuur groter is dan verwacht. Ook deze kosten kunnen we al snel recupereren, zonder zelf met kapitaal over de brug te moeten komen. Leasing maakt het voor ons dus mogelijk om veel sneller al onze installaties te moderniseren”, zegt Geert Van den Abbeele.

Dat past in de algemene strategie van het bedrijf om in te zetten op een betere dienstverlening voor de klanten, met een geautomatiseerd machinepark en nieuwe producten aangepast aan specifieke marktniches.

Afbouw van subsidies

Investeren in zonnepanelen is intussen een goed economisch project geworden. De kost is de laatste jaren heel snel gedaald en de prestaties zijn verder verbeterd. Nu kost één kilowattpiek zevenhonderd euro, in 2011 was dat nog drieduizend euro. Dat maakt dat dergelijke projecten intussen zichzelf terugverdienen. Subsidies van de overheid verkorten die termijn nog meer. Wat dat betreft, zijn er verschillen tussen de verschillende regio’s: in Vlaanderen liggen de subsidies een pak lager dan in Brussel. In de hoofdstad kan je een project terugverdienen op vier jaar tijd. Wallonië zit daartussenin, maar heeft, net als Brussel, al duidelijk gemaakt dat het zijn inbreng zal verlagen.

Voor industrie en investeerders

Bedrijven investeren volop in nieuwe energie en zoeken naar de beste financieringsvorm. Leasing krijgt vaak de voorkeur, zoals in het voorbeeld van Sanha. Henri Hamers van ING Lease schetst zijn visie op de ontwikkelingen in de markt. “We hebben twee categorieën klanten: enerzijds de industriële bedrijven, anderzijds de investeerders. De eerste groep wil voornamelijk de eigen energiefactuur verlagen. Zelf elektriciteit produceren ligt dan voor de hand. Zelfs als de energiekost op zich hoger zou zijn, doen die grote verbruikers nog voordeel omdat ze geen transmissiekosten en taksen betalen. Intussen is de productiekost zelf ook concurrentieel. Dat maakt dit tot zeer voordelige projecten voor de industrie. Investeerders zijn dan weer op zoek naar goede locaties om de zonne-installaties te plaatsen. In al die gevallen opteren de bedrijven vaak voor een leasingoplossing omdat ze hun cash niet in één keer opgebruiken. Ze moeten dan wel over lange termijn de leasing betalen. ING Lease blijft in die periode de juridische eigenaar van de installatie en de klant krijgt op het einde van de lease een aankoopoptie. Op basis van zijn eigendomstitel kan ING Lease zonnepanelen op daken, gronden of carports van derde partijen financieren, voor een lange periode. In de meeste gevallen is een bezoek aan de notaris vereist om dit correct in te vullen.”

Innovatieve energieprojecten

Voor ING draait de beoordeling van projecten grotendeels rond de debt service cover ratio van de klant: is die in staat om de leasekost te dragen? De ratio geeft de verhouding weer tussen de operationele winst en de lopende terugbetalingen. “In principe willen we dat onze klanten hier veel overschot hebben, maar we wegen dat telkens individueel af.”

ING Lease maakt zich sterk dat het het grootste volume aan zonnepanelen in België in zijn bezit heeft: vijfhonderd megawatt, goed voor een halve kerncentrale. “Onze portefeuille bestaat voor zeventig procent uit zonnepanelen, twintig procent wind en tien procent andere. Denk bij dat laatste segment aan warmtekrachtkoppelingen en batterijen. Die verhouding zal in de nabije toekomst ook behouden blijven. Windenergie op het land is niet eenvoudig gezien de beperkte oppervlakte en lange vergunningsaanvragen, door de weerstand van omwonenden en de beroepsprocedures. Op zee zijn veel meer mogelijkheden, maar daar zijn de laatste vergunningen bijna uitgedeeld. We zetten nu sterk in op innovatieve projecten zoals het batterijenpark van LRM, samen met Tesla. Daarnaast kijken we naar laadpalen voor elektrische wagens, warmtepompen, relighting-projecten en dergelijke.”

ING Lease wordt op die manier de eigenaar van de nieuwe ledlampen in grote gebouwen. “We kijken ook naar formules zoals light as a service, waarbij het bedrijf alleen betaalt voor het gebruik. Dat heeft voor hen het voordeel dat die kost mee evolueert met de cashflow van het bedrijf”, zegt Henri Hamers.

Drijvende zonnepanelen

“Floating PV wordt straks, met zeven hectare en een vermogen van zeven megawattpiek, de grootste drijvende zonne-energiecentrale in België. Op een zandwinningsplas bij Sibelco in Dessel installeert de aannemer straks de fotovoltaïsche panelen op vlotters. De fabriek zal het grootste deel van de opgewekte stroom meteen verbruiken. We denken nog een twintig procent in het net te injecteren”, zegt Luc Driesen, projectmanager van LRM.

Subsidies

LRM, de Limburgse Reconversie Maatschappij en investeerder in bedrijven en projecten, werkt hiervoor samen met Sibelco, Luminus en Group Machiels. Het zonnepark op het water is duurder qua investering en ontvangt daarom extra subsidies van de Vlaamse overheid. Specialisten gaan er wel van uit dat de koeling door het water een gunstig effect heeft op de stroomproductie. De installatie kan dan een hoger rendement halen.

Comfortabel financieren

Voor de installatie, maar ook voor de financiering, heeft Floating PV een prijsvraag uitgeschreven. De techniek komt in handen van Engie Fabricom, dat de installatie niet alleen zal bouwen, maar de komende vijftien jaar ook onderhouden. Voor de financiering staat ING Lease in. Dat aanbod werd verkozen boven een standaardbanklening. Luc Driesen: “Met LRM hadden we al ervaring met die formule voor de bouw van het Kristal Solar Park vorig jaar. Leasing is voor ons een heel comfortabele manier van financieren. We investeren zelf slechts beperkt en betalen de rest van de kosten af in schijven. We kunnen alle gemaakte kosten in het leasecontract onderbrengen en op een termijn van tien jaar terugbetalen. ING Lease blijft tien jaar lang eigenaar van de installatie. Nadat het contract is afgelopen, komt het in onze handen. We zien ook dat de banken zelf graag leasen zodat de voorwaarden interessant zijn.”

Financieel rendement

Luc Driesen blijft opvallend voorzichtig over de inschatting van het financiële rendement van de investering. Dat heeft ook te maken met het innovatieve karakter van het project en de omvang ervan: zeven miljoen euro. Er blijven veel onzekerheden. Het consortium gaat uit van een projectrendement van vijf procent per jaar en kan rekenen op steun van de Vlaamse overheid. Is de opbrengst uit de stroom hoger, dan vermindert de steun uit groenestroomcertificaten van het gewest. Is de stroomopbrengst lager, dan verhoogt de steun. Op die manier beperken de partners het risico voor alle partijen. De overheid weet ook zeker dat ze het project niet oversubsidieert. De belangrijkste gebruiker van de stroom – Sibelco – heeft zich geëngageerd om een marktconform tarief voor de stroom te betalen in de loop van het leasecontract. Het bedrijf verdient wel een klein bedrag voor het opstalrecht: de plas waar de installatie op drijft, is zijn eigendom.

De voorbereidende werken aan het terrein zijn gestart begin maart. De bouw heeft kort stilgelegen door de komst van het covid-19-virus, maar dat heeft amper vertraging opgeleverd. De initiatiefnemers verwachten nog steeds dat de installatie in de loop van oktober van dit jaar stroom begint te leveren.

Op de balans?

Naast de voorfinanciering van het project, geeft een lease-oplossing verschillende mogelijkheden voor de balansstructuur.

On-balance lease

Wanneer het leasingcontract een aankoopoptie bevat van ten hoogste vijftien procent van de investeringswaarde, dan dient de leasing ingeschreven te worden op de balans van de onderneming.

  • Het gebruiksrecht wordt onder de materiële activa opgenomen onder de rubriek III. D “Leasing en soortgelijke rechten” en wordt afgeschreven volgens de waarderingsregels van de onderneming.
  • Onder de rubriek VIII.A.3 “Schulden op meer dan één jaar – Leasingschulden en soortgelijke schulden” wordt het kapitaal opgenomen dat na één jaar terugbetaald zal zijn.
  • Onder de rubriek IX.A “Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen” wordt het kapitaal opgenomen dat binnen het jaar terugbetaald zal zijn.

Off-balance lease

Het leasingcontract dient niet ingeschreven te worden op de balans indien:

  • de aankoopoptie groter is dan vijftien procent van de investeringswaarde of
  • er geen contractuele aankoopoptie is en de som van de huurgelden lager is dan de investeringswaarde.

In dit geval worden de gefactureerde huurgelden opgenomen in de resultatenrekening van de onderneming. Op fiscaal vlak vertegenwoordigen deze huurgelden een volledig aftrekbare kost.

Geert Van den Abbeele, Luc Driesen, Henri Hamers Vlnr: Geert Van den Abbeele, Luc Driesen, Henri Hamers