Sandra Gobert Sandra Gobert
Tekst
Philip Verhaeghe
Beeld
Dann

Breekt duurzame financiering door in 2020?

1 april 2020
De tijd van de stoere verklaringen ligt achter ons
Hoe kunnen investeerders, banken en bedrijven maximaal bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties?

Hoe kunnen investeerders, banken en bedrijven maximaal bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties?

Sustainable finance is een van de dringendste strategische uitdagingen voor het ondernemingsleven en de financiële sector. Duurzame financiering verwijst naar elke vorm van financiële dienstverlening waarbij criteria op het gebied van duurzaamheid, milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur in de bedrijfs- of beleggingsbeslissingen geïntegreerd worden. Voorbeelden zijn: duurzame fondsen, groene obligaties, impact investing, microfinanciering, actief eigenaarschap, …

Dringend handelen

Dit was ook de rode draad van de nieuwjaarshappening van Guberna (Instituut voor Bestuurders), dat deugdelijk bestuur in al zijn dimensies wil bevorderen, en de pan-Europese beursmaatschappij Euronext. Guberna-directeur Sandra Gobert stelde treffend in haar inleiding: “We evolueren heel snel naar een situatie waarbij enkel duurzame ondernemingen nog rendabel kunnen zijn, net zoals enkel rendabele ondernemingen nog duurzaam kunnen zijn.”

De duurzaamheidsprincipes hebben hun weg naar de directiekamer gevonden. Het komt er nu dringend op aan overeenkomstig te handelen en de klimaatverandering met alle middelen te bestrijden. De tijd van de stoere verklaringen ligt achter ons. Sandra Gobert leidde hierover een debat met vertegenwoordigers van financiële spelers en advieskantoren. De plannen van de Europese Unie kwamen herhaaldelijk ter sprake. De politiek moet immers zorgen voor een gelijk speelveld met duidelijke verplichtingen.

De Europese Green deal

Om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken, is volgens de Europese Commissie een nieuwe organisatie van het financieel en economisch systeem nodig. De Europese Green Deal bevat daarom de eerste Europese klimaatwet om de klimaatdoelstelling van 2050 hard te maken.

Het European Green Deal Investment Plan (EGDIP) moet de overgang naar een klimaatneutrale, groene economie begeleiden en duurzame investeringen in O&O en een nieuw industriebeleid vergemakkelijken. Het omvat ook het kader waarbinnen financiële instellingen en investeerders duurzame investeringen voor particulieren en publieke sector kunnen identificeren. Dit investeringsplan mobiliseert minstens één biljoen euro. Het onderdeel Just Transition Mechanism zal ten minste honderd miljard euro investeren in de regio's die het zwaarst getroffen zijn door de overgang. Verder komen er regels over groene publieke aanbestedingen en een herziening van de staatssteunregels.

De Europese taxonomie

Na jarenlang onderhandelen hebben de Europese instellingen eind december vorig jaar een politiek akkoord bereikt over een uitgebreid geharmoniseerd classificatiesysteem voor de meeste duurzame economische activiteiten. De sector moet ondubbelzinnig kunnen bepalen of een financieel product of een economische activiteit al dan niet duurzaam is. Deze primeur wordt een van de belangrijkste onderdelen van de Europese ESG-regelgeving (Environmental, Social, Corporate governance). Voor de wereld van de groene, ethische en duurzame fondsen – die al jaren lijden onder het gebrek aan gestandaardiseerde definities in de verschillende sectoren – betekent dit een heuse doorbraak.

De taxonomie zal geleidelijk aan het Europees standaardkader worden voor alle investeerders en kredietbeoordelingsbureaus van beleggingsbeheerders. De classificering kan leiden tot een consistente categorisering van alle milieuvriendelijke beleggingsproducten en -activiteiten. Verder moet elk beursgenoteerd bedrijf met meer dan vijfhonderd werknemers aangeven hoeveel inkomsten en capex afkomstig zijn van duurzame activiteiten uit de taxonomielijst. Euronext publiceerde intussen praktische ‘Guidelines for issuers for ESG reporting’ op zijn website.

Groene investeringen

Het vergroenen van de financiële sector is een eerste stap om investeringen in de juiste richting te laten stromen met het doel de overgang naar een koolstofneutrale economie in 2050 te bevorderen. Voorbeelden van relevante milieudoelstellingen zijn de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, het gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de overgang naar een circulaire economie, afvalpreventie, gebruik van secundaire grondstoffen, de bescherming en het herstel van ecosystemen en biodiversiteit, hernieuwbare technologieën, schone energieproducten, …

Bancaire inspanningen

Achteraf gaf een van de panelleden, Leonie Schreve, global head sustainable finance van ING, ons inzage in de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf in het derde kwartaal van 2019. Samen met 130 andere banken (die samen een derde van de bancaire activa ter wereld vertegenwoordigen) heeft de bank de door de VN gesteunde Principles for Responsible Banking ondertekend. Met ruim dertig andere banken ondertekende ING eveneens de Collectieve Verbintenis tot Klimaatactie. Die is gebaseerd op de Katowice Commitment, een door ING geleid initiatief om bankportefeuilles in lijn te brengen met de klimaatdoelstellingen van het Parijse klimaatakkoord.

In het derde kwartaal van 2019 onderschreef de bank op die manier elf duurzaamheidsverbeteringsleningen, vijf groene leningen en twaalf duurzame obligaties. ING trad bijvoorbeeld op als groene adviseur bij Porsche voor een orderbrief van één miljard euro om te investeren in een elektrische auto. Als een van de eerste banken zal ING voortaan ook voortgangsrapporten over klimaatbeheersing publiceren om aan te geven welke sectoren al dan niet op schema liggen. Via de gerichte impactmetingen van zijn Terra-strategie wil de bank heel haar uitstaande leningenportefeuille in lijn brengen met het klimaatakkoord.

Wat betekent dit voor Cfo’s?

Meer groene investeringen wordt de mantra. Financiële instellingen staan te dringen om zoveel mogelijk duurzame projecten te financieren. Cfo’s doen er goed aan om de duurzaamheidscomponenten van hun financieringsprojecten steeds extra in de verf te zetten. Conform de taxonomie, dat spreekt voor zich.