Reginald Vossen Reginald Vossen, BAN Vlaanderen
Tekst
Peter Ooms

Business angels delen netwerk en sectorkennis

1 december 2020
Van de honderd voorgestelde dossiers, krijgen er gemiddeld dertig financiering
Onebonsai voerde een kapitaalsverhoging door dankzij de investeringen van twee business angels. Voor Business Angels Netwerk Vlaanderen vertegenwoordigde dat de vierhonderdste deal in zijn vijftienjarig bestaan.

Onebonsai, gespecialiseerd in virtual reality, voerde een kapitaalsverhoging door dankzij de investeringen van twee business angels. Voor Business Angels Netwerk Vlaanderen vertegenwoordigde dat de vierhonderdste deal in zijn vijftienjarig bestaan.

Vierhonderdste deal voor BAN Vlaanderen

Twee business angels van Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen stappen mee aan boord van Onebonsai, gespecialiseerd in virtual reality. Ze brengen samen tweehonderdduizend euro in. Daarnaast zorgen twee extra investeerders voor een bijkomende financiële injectie van honderdduizend euro. Die driehonderdduizend euro extra kapitaal moet het bedrijf in staat stellen om de Europese markt intensiever te bewerken en het team uit te breiden.

Onebonsai werd in 2013 opgericht als een web- en app-ontwikkelaar. Het bedrijf begreep al snel dat het ontwikkelen van opleidingen in virtual reality heel wat potentieel met zich meebrengt. Nu gaat het bedrijf een volgende fase in. Het biedt ook industriële veiligheidstrainingen aan, over het gebruik van brandblussers bijvoorbeeld, en opleidingen voor medisch personeel.

Vijftien jaar business angels

In de loop van zijn vijftienjarig bestaan heeft BAN Vlaanderen dankzij dergelijke overeenkomsten een duurzame groei gekend. Sinds de opstart in 2004 werden binnen BAN Vlaanderen 1.506 projecten voorgelegd aan investeerders, met een gemiddelde financieringsaanvraag van 413.600 euro. Het totale bedrag dat business angels investeerden in jonge bedrijven ligt op ongeveer zestig miljoen euro in de eerste ronde (vervolgfinancieringen niet meegeteld). Omdat business angels vaak de deur openen naar bijkomende financiering door andere spelers, schat het netwerk de totale financiering die hierdoor vrijkomt op driehonderd miljoen euro. Ontvangers zijn vooral jonge ICT-bedrijven en dienstenleveranciers (resp. 35 en 16 procent), van dichtbij gevolgd door ondernemingen uit de gezondheidssector.

Expertise, kapitaal, ondernemerschap

Het voorbeeld van Onebonsai past in een nieuwe trend waarin mature bedrijven met meer dan vijf jaar op de teller financiering zoeken bij business angels. Voor jonge ondernemingen blijkt de toegevoegde waarde van business angels – de ervaring, kennis en het netwerk dat zij inbrengen – vaak een cruciaal element in hun groei. Om dit nog beter te kaderen, ontwikkelde BAN Vlaanderen in 2019 een aangepaste strategie (Wise), die erop gericht is om nog meer synergie te realiseren tussen expertise, kapitaal en ondernemerschap. De ondernemers krijgen op die manier ook toegang tot heel wat kennis. “In de eerste plaats krijgen ze een intensieve coaching van onze begeleiders om hun dossier voor te bereiden met een degelijk financieel plan en een gefundeerde visie op de waardering van het bedrijf. We maken hen ook klaar voor een matchingevenement. Eens er financiering is gevonden bij een business angel, is die graag bereid het eigen netwerk aan te spreken en de sectorkennis te delen met de ondernemer”, zegt Reginald Vossen, algemeen directeur van het Business Angels Netwerk Vlaanderen.

Bescheiden bedragen

“Bedrijven die bij ons aankloppen, geven we een aantal regels mee die de kans op succes aanzienlijk verhogen. Ze moeten bijvoorbeeld een gestructureerd dossier indienen met daarin een aantal vaste rubrieken, zoals de regio, de sector waarin het bedrijf actief is en het bedrag waarnaar het op zoek is. Dit is nog helemaal anoniem, omdat starters vaak nog in een onderneming actief zijn terwijl ze hun nieuwe bedrijf al voorbereiden. Die fiche wordt verspreid via het portaal van het netwerk. Als er voldoende interesse is, kan de ondernemer deelnemen aan een matchingevenement om zijn of haar project voor te stellen. Om een idee te geven van de kans op succes: van de honderd voorgestelde dossiers, krijgen er gemiddeld dertig financiering”, zegt Reginald Vossen.

“Het is bij de investeerders in ons netwerk de gewoonte om een portefeuille aan te leggen met verschillende bedrijven, telkens voor bescheiden bedragen. Dat spreidt niet alleen het risico, het maakt dat de investeerders nog geld overhouden voor vervolginvesteringen en onverwachte voorvallen. De regel is ook dat business angels investeren met geld dat ze niet absoluut nodig hebben. Het mag geen pijn doen als ze het verliezen”, aldus Reginald Vossen.

Positieve impact groeit met de jaren

Het netwerk heeft een onderzoek laten uitvoeren door de Universiteit Hasselt over de slaagkansen van ondernemers die in zee gaan met business angels. De onderzoekers keken naar een staal van 423 bedrijven die financiering zochten bij BAN Vlaanderen in de periode 2009-2013. Die bedrijven hebben zeven à tien jaar later hogere omzetgroei, meer werknemers, een hoger balanstotaal, een betere kapitalisatie én innovatie. Vaak worden die gunstige effecten nog sterker na verloop van een aantal jaren. “Dat het groeiverschil op de parameter ‘immateriële vaste activa’ al na vier jaar significant is (en verder toeneemt), is bijzonder goed nieuws. Het bewijst dat de business angels vooral hun rol spelen in bedrijven gericht op innovatie, kenniscreatie en duurzame economische groei. Dat ook de kapitaalstructuur na twee jaar significant verschilt, is dan weer goed nieuws voor de toekomstige groei van bedrijven: ze kunnen door hun betere kapitalisatie gemakkelijker andere bronnen van financiering aanspreken en hun internationale groeikansen verhogen”, zegt Reginald Vossen.

Exit vooraf bespreken

Een investering van een business angel is meestal tijdelijk. Gewoonlijk rekent die een termijn van zeven tot acht jaar, waarna hij of zij weer uit het kapitaal stapt. Dit is een belangrijk thema dat ondernemer en financier best van bij het begin bespreken. Ze moeten van elkaar weten wat hun visie is op het einde van de samenwerking. In functie daarvan is het goed om te voorzien in een aantal clausules in de overeenkomst. “De exit is trouwens nog een goede reden om de participatie niet te groot te maken, want anders dreigt een te belangrijk deel van de aandelen in één keer te vertrekken. Gewoonlijk beperken business angels zich tot een maximum van vijfentwintig procent, dat is voldoende om toch een blokkeringsminderheid te hebben.”