Privacyverklaring
Ingrid Theuninck Ingrid Theuninck, CFO Wereldhave Belgium

KRT

Corona is verteerd

1 juli 2022
We kijken uit naar overname-opportuniteiten, maar al bij al is de markt van shoppingcentra als specifiek retailvastgoed een beperkte markt.
Procesoptimalisatie staat hoog op mijn lijstje. We hebben net een nieuw ERP-systeem opgestart. Dat is een langdurig traject en we hopen begin 2023 live te gaan. Daarnaast ben ik continu bezig met zowel interne als externe groei. We kijken uit naar opportuniteiten, maar al bij al is de markt van shoppingcentra als specifiek retailvastgoed een beperkte markt. We kijken vooral uit naar kwalitatieve dossiers op toplocaties.

Procesoptimalisatie staat hoog op mijn lijstje. We hebben net een nieuw ERP-systeem opgestart. Dat is een langdurig traject en we hopen begin 2023 live te gaan. Daarnaast ben ik continu bezig met zowel interne als externe groei. We kijken uit naar opportuniteiten, maar al bij al is de markt van shoppingcentra als specifiek retailvastgoed een beperkte markt. We kijken vooral uit naar kwalitatieve dossiers op toplocaties.

De voorbije twee decennia deed Ingrid Theuninck ervaring op in de sectoren van corporate real estate finance en vastgoedtransacties. Zo was ze actief als kredietanalist en investment manager bij enkele toonaangevende financiële instellingen als KBC Bank, Dexia Bank en Bank Degroof. Later was ze financieel manager bij Leasinvest Real Estate waarna ze een pak expertise opbouwde als M&A- en real estate manager bij verschillende exploitanten van woonzorgcentra en assistentiewoningen. Met haar overstap naar Wereldhave Belgium bleef ze in haar vertrouwde sector van financieel vastgoed, al is retailvastgoed voor haar wel een nieuwe activaklasse.

In het najaar van 2021 ben je cfo geworden van Wereldhave Belgium. Waarom heb je voor dit bedrijf gekozen?
“Ik voelde me in de eerste plaats aangesproken door de job, die in het verlengde lag van mijn ervaring, het familiale karakter en de gemoedelijke bedrijfscultuur  Dat in combinatie met de beursnotering op Euronext Brussel Door de jaren heen heb ik al heel wat watertjes doorzwommen in de vastgoedsector. Zo was ik onder andere actief in vastgoedtransacties en financieringen van diverse types vastgoed zoals kantoren, logistiek en zorgvastgoed. Retail is een nieuwe activaklasse voor mij en dat maakte de job extra aantrekkelijk.”

Welke zijn je prioriteiten?
“Procesoptimalisatie staat hoog op mijn lijstje. We hebben net een nieuw ERP-systeem opgestart. Dat is een langdurig traject en we hopen begin 2023 live te gaan. Daarnaast ben ik continu bezig met zowel interne als externe groei. We kijken uit naar opportuniteiten, maar al bij al is de markt van shoppingcentra als specifiek retailvastgoed een beperkte markt. We kijken vooral uit naar kwalitatieve dossiers op toplocaties. We blijven ook investeren in onze bestaande portefeuille. Zo krijgt het Shopping Ring Kortrijk een nieuwe gevel en zullen we verschillende sites herinrichten met veel aandacht voor groen en duurzaamheid.”

Met de LifeCentral-strategie wil Wereldhave Belgium zich anders profileren.
“Klopt. Deze strategie is ons antwoord op het snel veranderende consumentengedrag en hiermee willen we aan waardecreatie doen voor onze aandeelhouders. We zijn volop bezig met onze assets om te vormen tot multifunctionele locaties waar er veel meer te beleven valt dan alleen maar shoppen. Onze centra moeten uitgroeien tot platformen waar we verschillende functies samenbrengen zoals retail, horeca, wonen, werken, sport en ontspanning. Op die manier stimuleren we de mensen om onze centra vaker en langer te bezoeken. Een van die concepten is onze dienstenhub The Point. Dat is een centrale ontvangstruimte waar we allerlei diensten samenbrengen: pakjes ophalen en retourneren, een strijk- en retouchesdienst, een kopiecenter enzovoort.”

Bij je aantreden zaten we nog volop in de coronapandemie. Die heeft diepe sporen nagelaten in de hele sector …
“Het was inderdaad spannend om net dan de overstap te maken, maar ik vond het alvast een mooie uitdaging om mee te helpen om het bedrijf opnieuw op de rails te krijgen. Ruim een half jaar later is dat aardig gelukt dankzij een geweldig gemotiveerd team. Het is geen geheim dat de retailsector in de coronaperiode harde noten heeft moeten kraken. Om onze klanten te helpen het hoofd boven water te houden, hebben we veel inspanningen geleverd. Denk aan huurkortingen en afbetalingsplannen. Uiteindelijk heeft die strategie haar vruchten afgeworpen want onze bezettingsgraad is maar beperkt gedaald. Ook de waardering van onze portefeuille heeft gedurende de pandemie een beetje onder druk gestaan, maar heeft toch goed weerstand geboden met een beperkte daling van ± 7 procent. Driemaandelijks moeten onafhankelijke experts de waarde van ons vastgoedvermogen schatten. Met het voorzichtigheidsprincipe in gedachten was het logisch dat we in die onzekere tijden onze portefeuille licht moesten afwaarderen. Intussen zijn de waarderingen weer stabiel geworden en zelfs lichtjes opnieuw aan het stijgen waardoor we kunnen zeggen dat corona verteerd is.”

Wereldhave Belgium heeft het statuut van een gereglementeerde vastgoedvennootschap. Welke impact heeft dat op de job van cfo?
“Meer dan vijftien jaar geleden was ik al financieel manager bij Leasinvest Real Estate dat ook het GVV-statuut heeft. Ik ben goed vertrouwd met die specifieke wetgeving. De vennootschap moet beursgenoteerd zijn en de schuldgraad mag nooit hoger zijn dan 65 procent van de totale activa. Overschrijdt de schuldgraad de grens van 50 procent dan moet je een financieel plan opstellen. Op het einde van het eerste kwartaal bedroeg onze schuldgraad amper 27,3 procent waardoor we op dat vlak nog heel wat rek hebben. Een regel die voor een GVV ook actueel is, is de spreiding van het risico. Een GVV mag maximaal 20 procent van het vermogen investeren in één vastgoedgeheel. Op dit moment hebben we die grens net overschreden, maar daar werken we aan.”

Hoe belangrijk is de beursnotering? Kijk je elke dag naar de beurskoers?
“Uiteraard werp ik elke dag wel eens een blik op de beurskoers. Een beursnotering zorgt voor extra kosten en workload. Denk maar aan rapportering en investor relations. Door zoveel mogelijk in-house te doen, houden we de kostprijs binnen de perken.”

Hoe groot is het team bij Wereldhave Belgium?
“Alles samen tellen we een zestigtal medewerkers. Het financiële team bestaat uit tien medewerkers.”

De langetermijnrente loopt snel op. Midden mei stond de tienjarige Belgische staatsobligatie op 1,75 procent. Is dat een aandachtspunt?
“Net als het uitbreken van een oorlog of een pandemie is de evolutie van de rentevoet  iets wat je niet in de hand hebt. Het is dus zaak om er verstandig mee om te gaan. De impact van een snel stijgende rentevoet op onze activiteiten is gelukkig beperkt omdat een deel van onze kredieten een vaste rentevoet hebben en de variabele rentevoeten zijn voor een groot deel afgedekt door financiële instrumenten. Wat inflatie betreft, is vastgoed nu eenmaal een inflatiebestendig actief en onze huurinkomsten zijn geïndexeerd.”

Heeft je overstap iets veranderd aan de work-lifebalans? Kun je deze job gemakkelijk combineren met je privéleven? Hoe ziet je vrijetijdsbesteding eruit?
“Tot aan mijn aantreden bij Wereldhave Belgium was ik al zes jaar actief als zelfstandige. Dat heeft natuurlijk heel wat voordelen op privévlak. Samen met mijn man – die voor zijn job vaak in het buitenland vertoeft – hebben we twee tienerdochters. Als gevolg van mijn overstap hebben we de huishoudelijke taken een beetje moeten herverdelen en de kinderen zijn wat zelfstandiger moeten worden. (lacht). Mijn vrije tijd gaat vooral naar het gezin. De ene dochter speelt volleybal en de andere is heel muzikaal. Zelf ben ik dat ook, maar vaak ontbreekt me de tijd. Als het dan lukt, dan speel ik dwarsfluit.”