Geert Wouters Geert Wouters, head of structured finance and treasury bij Deme
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Deme

De financiële impact is erg bescheiden

1 juli 2022
Banken willen graag al onze financiële producten verduurzamen
Deme wil zijn inspanningen rond duurzaamheid nog beter in de verf zetten door de hele portefeuille van langetermijnleningen om te zetten in duurzame financiering. Daarbij bepalen doelstellingen als de veiligheid van de werknemers en de inzet van low carbon fuel de uiteindelijke kost.

Deme wil zijn inspanningen rond duurzaamheid nog beter in de verf zetten door de hele portefeuille van langetermijnleningen om te zetten in duurzame financiering. Daarbij bepalen doelstellingen als de veiligheid van de werknemers en de inzet van low carbon fuel de uiteindelijke kost.

Groene financiering

“We wilden een statement maken door onze hele bestaande portefeuille van langetermijnleningen om te zetten in duurzame financiering. Wij werken al lang aan een breed spectrum van duurzame doelstellingen en die jarenlange inspanningen wilden we op die manier extra in de verf zetten. Andere bedrijven sluiten nieuwe groene leningen af voor een nieuwe investering. Wij wilden verder gaan dan dat en onze hele werking koppelen aan de voorwaarden die daarbij horen”, zegt Geert Wouters, head of structured finance and treasury bij Deme.

De financiële impact is klein

Het gaat om een portefeuille van 579 miljoen euro in 35 bilaterale overeenkomsten voor langetermijnleningen met tien banken in binnen- en buitenland. KBC trad op als coördinator van dat proces. De contracten met de banken werden dus aangepast in functie van het behalen van twee duurzaamheidsdoelstellingen: veiligheid en het gebruik van low carbon fuels. Wanneer Deme de twee vooropgestelde objectieven bereikt, heeft het recht op een korting van drie basispunten (0,03%) op de rentevoet. Haalt het beide objectieven niet, dan moet het een boete van drie basispunten betalen. “Het gaat uiteindelijk om heel kleine verschillen in de bedragen. Die financiële impact is dus erg bescheiden en ook niet de belangrijkste drijfveer voor deze actie,” zegt Geert Wouters.

De eerste doelstelling is om de duurzame verworvenheden van het bedrijf nog bekender te maken naar klanten, leveranciers, overheden, medewerkers en het grote publiek. Jiska Verhulst is de sustainability director van Deme Group. “Deme werkt al jaren aan een commerciële strategie rond de installatie van windmolens op zee. Tegelijk zorgen we ervoor dat onze eigen operaties duurzaam zijn, bijvoorbeeld door nieuwe schepen in te zetten of duurzamere brandstoffen te gebruiken. Deme heeft zich al in 2016 geëngageerd om de sustainable development goals na te streven. We zijn bijvoorbeeld actief op het vlak van CO2-reductie, de verbetering van de biodiversiteit, inclusiviteit en ontwikkeling voor de medewerkers, zakelijke ethiek, respect voor de plaatselijke bevolking, enzovoort. Voor die duurzame financiering kwam het erop aan om goede afspraken te maken met de banken. KBC als coördinator stelde voor om twee tot vijf KPI’s te nemen en daarover dan regelmatig te rapporteren. Uiteindelijk hebben we er drie voorgesteld en zijn er twee weerhouden: veiligheid en low carbon fuels.”

Bij die afbakening van de KPI’s is de materialiteit een belangrijk concept. Het komt erop neer dat voor Deme én voor de banken de thematiek belangrijk is zowel in de strategie als voor het dagelijkse management. De stakeholders in brede zin – aandeelhouders, klanten, leveranciers, medewerkers, omwonenden, ngo’s, enzovoort – moeten de thema’s essentieel vinden voor het voortbestaan van de onderneming. Tegelijk moet de thematiek een grote impact hebben op de bedrijfsvoering, ook financieel. “Door die twee criteria uit te zetten op twee assen kun je de verschillende thema’s met elkaar vergelijken. De thema’s met de grootste materialiteit zitten dan in de rechterbovenhoek van de matrix”, zegt Jiska Verhulst.

Veiligheid eerst

Voor Deme is de veiligheid van de medewerkers al van oudsher de allerbelangrijkste bekommernis. De projecten voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het uitschakelen van risico’s hebben geleid tot een zeer hoog veiligheidsniveau. “In de KPI die we gebruiken – lost time injury frequency rate - stellen we dan ook alleen voor om onze zeer goede score te behouden. Een verdere verbetering achten we moeilijk haalbaar. De target van deze KPI ligt op 0,2 zodat we niet boven dat cijfer mogen uitkomen. Ons laatste resultaat uit 2020 lag daar net onder met 0,19. We kunnen ons geen uitschuiver permitteren, want dat betekent dat we die doelstelling niet halen,” zegt Geert Wouters.

Hij wijst er ook op dat Deme die KPI intern al jaren hanteert. Het bedrijf heeft ook de procedures en methodieken opgezet om die thematiek te blijven opvolgen.

Jiska Verhulst: “Ook als we de KPI voor de banken niet halen, zullen we hier niet van afwijken. Dit is te belangrijk. Het belang ligt in de eerste plaats natuurlijk bij het bewaken van de gezondheid van onze medewerkers. Maar veiligheid heeft ook operationele aspecten. Bij een ongeval met gekwetsten is de kans groot dat de werken vertraging oplopen bijvoorbeeld. Daarnaast kan dat de goede reputatie van DEME in het gedrang brengen. Achter die ene KPI zitten dus heel wat aspecten verborgen.”

Low carbon fuel

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen is wellicht de dringendste problematiek voor het klimaat. Deme maakt hiervan een prioriteit, maar beseft tegelijk dat het niet van de ene dag op de andere koolstofneutraal kan zijn. “Onze schepen die baggerwerken uitvoeren of windmolens installeren, varen vaak diep in zee en moeten dus grote afstanden afleggen. Dat kan nu nog niet met batterijen of waterstof. We hebben daarom een traject uitgestippeld waarbij we trachten brandstoffen in te zetten die leiden tot minder koolstofuitstoot. Het gaat dan om vloeibaar aardgas en biobrandstoffen. Daarvoor investeren we in schepen die zowel de klassieke scheepsbrandstof als deze low carbon fuels aankunnen,” zegt Jiska Verhulst.

Deme mikt daarbij op een verdere groei van het verbruik van die nieuwe brandstoffen. De gehanteerde KPI is eenvoudigweg de verhouding van de low carbon fuels ten opzichte van het totale brandstofverbruik. De bronnen van die gegevens zijn energieregistratie- en aankoopsystemen. “In de scheepvaart bestaat nu nog geen systeem van uitstootrechten. Die CO2-emissies zouden anders de logische parameter geweest zijn om vooruitgang op te volgen. Deme wilde echter niet wachten op een mogelijke introductie van die koolstofprijs in de scheepvaart. We zien het gebruik van low carbon fuels als een tussenstap,” zegt Jiska Verhulst.

“In de huidige situatie op de brandstoffenmarkt is dit een grote uitdaging. De prijs van lng is op korte tijd maal vijf gegaan. Ook biobrandstoffen zijn een stuk duurder. We moeten goed in het oog houden dat die alternatieven ook economisch haalbaar zijn en blijven binnen het kader van de commerciële contracten met de klanten. Die moeten zelf ook een stuk van de verantwoordelijkheid op zich nemen,” zegt Geert Wouters.

Deme moet ook een evenwicht zoeken tussen verschillende opties. Niet alle schepen zijn al uitgerust met ‘dual fuel’-motoren. Niet in alle locaties zijn biobrandstoffen of lng beschikbaar. Soms engageren klanten zich om zelf de brandstof te leveren. “Het komt erop aan om die factoren af te wegen tegen de geschiktheid van het schip voor de taak die het moet uitvoeren op een bepaalde locatie. Dat is nu een hele uitdaging,” zegt Geert Wouters.

Deme heeft een afspraak met EY om zowel de financiële rapportering als het rapport over de financiële duurzaamheids-KPI’s te certificeren. “Voor die duurzaamheid zal dat voor het eerst gebeuren in 2023 over de activiteiten van dit jaar. Onze cfo ondertekent de verklaring en EY geeft daarover een limited assurance engagement.”

Banken willen meer

Daarnaast zijn de banken zelf vragende partij om dergelijke financieringen aan te bieden. Zij staan zelf onder druk om hun kredietportefeuille te verduurzamen en zijn nu gretig op zoek naar geschikte projecten en bedrijven. Uit het persbericht van KBC over deze operatie blijkt dat de bank ook als adviseur wil optreden rond de thematiek van duurzaamheid. Geert Wouters: “We hebben nu onze langetermijnleningen in een duurzame financiering omgezet. Maar de banken vragen ons om ook andere financiële producten en diensten op diezelfde manier te behandelen, dus ook de kortetermijnkredieten, gestructureerde financieringen, trade finance-oplossingen, enzovoort. Daar gaan we voorlopig niet op in en dat om verschillende redenen. We gebruiken haast geen krediet op korte termijn, dus dat haalt niet veel uit. Trade finance – zoals bankgaranties voor grote contracten – is niet erg geschikt voor een verduurzaming, door de druk op de doorlooptijd. Garanties moeten vaak onder tijdsdruk uitgegeven worden. Dan is er geen tijd meer voor een degelijke duurzaamheidsscreening van het betrokken project. Dat kan dus voorlopig niet.”

Interne samenwerking

De duurzame financiering brengt ook een nauwe samenwerking op gang tussen de financiële afdeling en het duurzaamheidsdepartement. Jiska Verhulst: “Voor de rapportering hebben we dan nog eens veel meer contact met het taksdepartement, de juridische diensten enzoverder.”

Geert Wouters: “Die evolutie gaat snel. Tot een paar jaar geleden had ik vanuit het financieel departement amper contact met de sustainability manager. Nu is er een hechte samenwerking en die zal in de toekomst alleen nog toenemen. Deme plant een beursgang eind juni en dan zal de nood aan rapportering – al dan niet geïntegreerd – alleen maar toenemen.”