Groene leningen
Tekst
Dirk Van Thuyne

Externe partij checkt of we alle specificaties naleven

1 februari 2020
De banken zullen steeds meer klimaatgerelateerde informatie opvragen vooraleer een krediet toe te kennen
De specialist in baggerwerken en offshorediensten Jan De Nul Group investeert in twee innovatieve offshore-installatieschepen. Het totale prijskaartje van Voltaire en Les Alizés, de schepen die begin 2022 in de vaart komen, bedraagt samen zowat een half miljard euro. Het bedrijf financiert dit bedrag voor iets meer dan de helft met een groene lening.

De specialist in baggerwerken en offshorediensten Jan De Nul Group investeert in twee innovatieve offshore-installatieschepen. Het totale prijskaartje van Voltaire en Les Alizés, de schepen die begin 2022 in de vaart komen, bedraagt samen zowat een half miljard euro. Het bedrijf financiert dit bedrag voor iets meer dan de helft met een groene lening.

De lening is een dubbele primeur. Voor Jan De Nul Group betekent het de allereerste groene lening, terwijl het voor KBC de eerste gesyndiceerde groene lening in de scheepvaartsector is.

Sinds enkele jaren kent de markt van duurzame financieringen een hoge vlucht. “Volgens cijfers van informatieleverancier Thomson Reuters stond de teller midden vorig jaar wereldwijd al op 49,6 miljard dollar, een groei van 47 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien. Vooral Europa neemt het voortouw, Azië en Amerika volgen op ruime afstand”, weet Christophe Heerinckx, head loan and debt origination bij KBC.

Twee segmenten

De markt van duurzame financieringen bestaat uit twee segmenten. Het grootste (84 procent) is dat van de duurzaamheidsgerelateerde leningen. De voorwaarden van dit soort leningen hangen voor een stuk af van de score van de kredietnemer op enkele duurzaamheidscriteria. Typische KPI's zijn de reductie van de CO2-uitstoot en de vermindering van het energieverbruik. Etex en Solvay sloten vorig jaar een dergelijke kredietovereenkomst (zie kader).

Met 16 procent van de markt van de duurzame financieringen vormen groene leningen het tweede, veel kleinere segment. Een verrassing is dat niet, want de criteria zijn veel strikter. Zo moet de kredietnemer de groene lening integraal aanwenden voor het financieren van groene projecten. Dat is het geval bij Jan De Nul Group. Omdat beide schepen hoofdzakelijk voor de hernieuwbare-energiesector zullen werken en uitgerust zijn met een innovatief emissiebehandelingssysteem, komt deze investering in aanmerking voor een groene lening.

Bouw van offshorewindparken

Met de keuze voor zo'n groene lening onderstreept Jan De Nul Group zijn ambitie op het vlak van duurzaamheid. “Er is nauwelijks een verschil in tarief tussen een groene en een klassieke lening, daar doen we het dus niet voor”, zegt Paul Lievens, cfo van Jan De Nul Group. “Wel past deze groene lening perfect bij ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorkomen van vervuiling, vermindering van afval en de reductie van energieconsumptie zijn enkele belangrijke speerpunten van onze strategie. Met onze investering in Les Alizés en Voltaire spelen we in op de wereldwijd toenemende vraag naar groene energie en een groeiende offshoremarkt.”

Het groene karakter van de dubbele investering blijkt in de eerste plaats uit de activiteiten waarvoor Jan De Nul Group Les Alizés en Voltaire wil inzetten. “Beide schepen zijn specifiek uitgerust voor de bouw en het onderhoud van offshorewindparken. De trend binnen de sector is duidelijk: de windmolens worden steeds groter. Zo haalt de nieuwste generatie turbines een hoogte tot 270 meter, met wieken van 120 meter lang. Voor de bestaande installatieschepen vormt de installatie van dergelijke turbines een grote uitdaging. Dankzij onder andere een uitzonderlijk hijs- en laadvermogen zijn Les Alizés en Voltaire veel beter geschikt voor dergelijke huzarenstukjes”, zegt Paul Lievens. “Naast de bouw van offshorewindparken kunnen we onze nieuwkomers ook gebruiken voor het ontmantelen van afgeschreven olie- en gasplatformen op zee.”

Al bij het ontwerp van beide schepen hield Jan De Nul Group rekening met de milieu-impact. Zo worden Les Alizés en Voltaire de eerste zeewaardige installatieschepen met extreem lage emissie, de zogenaamde ultra-low emission vessels of kortweg ULEvs. “Ongeacht de brandstof kiezen we er altijd voor om de uitlaatgassen te filteren. De nieuwste generatie van onze schepen is uitgerust met een geavanceerd systeem dat tot 99 procent van de nanopartikels uit de uitstoot haalt”, legt Paul Lievens uit.

Standaardisering van contracten

Om deze investering van samen bijna een half miljard euro te financieren, koos Jan De Nul Group voor een consortium van vijf banken: KBC Bank, BNP Paribas Fortis, ING Luxemburg, Rabobank en Belfius Bank, waarbij KBC Bank onder andere instond voor het uitwerken van het groene financieringskader. In dat kader staat beschreven aan welke criteria de duurzame schepen dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor de groene lening. De structuur is gebaseerd op de Green Loan Principles, opgesteld door de Loan Market Association in 2018. “Die organisatie bestaat uit banken, advocaten en andere financiële partijen. Om te vermijden dat er een wildgroei aan structuren en voorwaarden zou ontstaan, besliste ze om een aantal richtlijnen op te stellen. Op die manier hoopt de organisatie om de investeringen in groene projecten te bevorderen”, legt Iwan Barrez, sustainability manager bij KBC Bank & Verzekering uit.

Het belangrijkste aspect van die structuur is de rapportering. Paul Lievens: “We werken daarvoor samen met een externe partij, Bureau Veritas. Het bedrijf was al betrokken bij de engineering van de schepen. Tijdens de bouw zullen ze regelmatig auditeren, waaruit moet blijken dat we alle specificaties naleven. Na de oplevering rapporteren we jaarlijks over de activiteiten van onze schepen. Ze krijgen onder andere een Cleanship ND07-label dat bevestigt dat we het afvalwater en alle andere restafval controleren en minimaliseren. Het Green Passport EU-label houdt in dat we alle materialen en gevaarlijke stoffen al tijdens de bouwfase in kaart brengen. Vroeg of laat zullen we de schepen uit de vaart moeten nemen en dit label zal de recyclage van het schip vergemakkelijken.”

Stimulans door de overheid?

Tot vandaag zijn het vooral multinationals en beursgenoteerde bedrijven die op de kar van duurzame leningen gesprongen zijn. “Maar het is duidelijk dat dit op termijn zal doorsijpelen naar de kmo's. De bewustwording moet daar nog verder groeien. Het is duidelijk dat de banken in de toekomst steeds meer niet-financiële, klimaatgerelateerde informatie zullen opvragen bij de klanten vooraleer een krediet toe te kennen”, zegt Christophe Heerinckx van KBC.

Regelmatig gaan er in de financiële wereld stemmen op dat de overheden de groene leningen meer zouden moeten stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door voor deze leningen het kapitaalbeslag te verlichten. Cfo en tevens ex-bankier Paul Lievens is er alvast geen voorstander van. “Moet de ECB banken belonen omdat ze groene leningen toekennen? Ik vind van niet, want of een lening al dan niet groen is, verandert uiteindelijk niets aan het economische risico. Banken en bedrijven moeten niet kiezen voor groene leningen omwille van de voordelen, wel omdat ze overtuigd zijn van het belang van duurzaamheid.”

Duurzaamheidsgerelateerde leningen voor Etex en Solvay

De internationale specialist in bouwmaterialen Etex kondigde eind vorig jaar aan dat het een doorlopende kredietfaciliteit van zeshonderd miljoen euro afsloot. De extra middelen moeten dienen om de algemene bedrijfsdoelstellingen van de groep te financieren. Het bedrijf met hoofdkwartier in Zaventem telt wereldwijd 14.500 werknemers.

Opvallend is dat de groep koos voor een duurzaamheidslening waarbij de rentemarge gekoppeld is aan het realiseren van ecologische, sociale en bestuurlijke criteria. Etex ziet zijn leningsmarge omlaag gaan wanneer het zijn duurzaamheidsscore (ESG Risk Rating) verbetert. Omgekeerd kan de lening ook duurder worden. Voor het bepalen van de correcte duurzaamheidsscore doet Etex een beroep op een externe partij, het onafhankelijke Sustainalytics.

Met deze kredietfaciliteit toont Etex de ambitie om zijn water-, energie- en grondstoffenverbruik te beperken en ook minder broeikasgassen en afval te produceren. “Deze duurzaamheidslening motiveert ons om onze niet-financiële prestaties te verbeteren en onze teams te helpen het bedrijf te veranderen”, zegt ceo Paul Van Oyen. BNP Paribas leidt het syndicaat dat bestaat uit tien banken.

Begin vorig jaar sloot het beursgenoteerde Solvay nieuwe voorwaarden af voor een bestaande doorlopende kredietlijn van twee miljard euro bij een syndicaat van negen banken. Solvay verbond de kredietkost aan het verminderen van broeikasgassen. In september 2018 engageerde Solvay zich om de broeikasgasemissies van de eigen bedrijfsactiviteiten tegen 2025 met 1 miljoen ton te verminderen ten opzichte van het niveau van 2017.