Alain Petit Alain Petit, head corporate finance van Fluvius
Tekst
Peter Ooms

Greenwashing, je komt er niet meer mee weg

1 mei 2021
Investeerders willen weten waar we staan met het concretiseren van onze visienota 2050
Investeerders hebben een sterk gewijzigde kijk op de duurzaamheid van beleggingen. Alain Petit geeft uitleg over zijn ervaring daarmee bij de uitgifte van de groene obligatie van Fluvius.

Investeerders hebben een sterk gewijzigde kijk op de duurzaamheid van beleggingen. Alain Petit, head corporate finance, geeft uitleg over zijn ervaring daarmee bij de uitgifte van de groene obligatie van Fluvius. Die wordt onder meer gebruikt voor projecten die te maken hebben met het installeren van digitale meters.

Groene financiering wint veld

In november heeft Fluvius, samen met BNP Paribas Fortis en Belfius, een green financing framework uitgewerkt voor een nieuwe financieringsronde. “We hebben nu een overeenkomst waardoor we obligaties kunnen uitgeven voor vijf miljard euro in een periode van tien jaar. De eerste schijf van zeshonderd miljoen euro is in november gerealiseerd. Dat is de grootste groene obligatie die een Belgische onderneming ooit uitgaf. Het was een zeer goede ervaring, die ons heeft geleerd hoe ernstig investeerders ESG (milieu, sociaal engagement, corporate governance) nemen”, zegt Alain Petit, head corporate finance van Fluvius.

Doordrongen van duurzaamheid

Het groene raamwerk maakt de link tussen de MVO-doelstellingen op bedrijfsniveau en de financiering. Een externe partij – een ESG-bureau – controleert dat raamwerk, maar ook de hele duurzaamheidsstrategie van het bedrijf en de realisatie ervan. Dat bureau kijkt niet alleen naar het toepassingsdomein van de obligatie. Het onderzoekt ook de adoptie van de duurzaamheidsgedachte in de hele organisatie. “Het gaat er niet enkel om dat je groene obligaties gebruikt voor groene projecten. Dat is niet meer voldoende. Je moet als bedrijf zelf van ESG doordrongen zijn. Greenwashing, daar kom je niet meer mee weg”, zegt Alain Petit.

Fluvius gebruikt de obligatie nu onder meer voor de projecten die te maken hebben met het installeren van digitale meters, het aansluiten van decentrale productie (wind, zon) en het vervangen van oude lampen door leds in straatverlichting. “Wij moeten elk jaar bewijzen dat we het geleende geld gebruiken voor de investeringen die we hebben aangekondigd, niet voor andere zaken. Een commissaris-revisor dient dat ook te attesteren. Dat heeft dan weer gevolgen voor de analytische boekhouding. Meer algemeen willen investeerders weten waar we staan met het concretiseren van onze visienota 2050 om tegen dan geen CO2 meer uit te stoten. Dat heeft een zeer grote impact.”

Politiek en maatschappelijk kader

Fluvius ondervindt ook een impact bij het beheer van de pensioenfondsen. Het gaat over grote bedragen in verschillende fondsen voor de hele energiesector. De vermogensbeheerders maken nu altijd heel grondige ESG-analyses. De EU verplicht pensioenfondsen om te rapporteren over ESG. “Als je er geen rekening mee houdt, moet je dat in het jaarverslag melden. Dat is uiteraard een gevoelig punt”, zegt Alain Petit.

Parallel heeft Fluvius een akkoord met de Europese Investeringsbank (EIB) in het kader van de Green Deal. Het politieke en maatschappelijke kader wordt heel belangrijk voor financiële instellingen en investeerders. Fluvius kreeg van de EIB 425 miljoen euro financiering voor het installeren van digitale elektriciteitsmeters.

Dubbele teams voor finance en duurzaamheid

“Toen we Fluvius twee jaar geleden creëerden, deden we roadshows in Londen, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Het was opvallend hoe belangrijk ESG was geworden in vergelijking met enkele jaren voordien. Niet enkel de E (environment), maar ook de S (social) en de G (corporate governance) hadden aan belang gewonnen. Nu hebben we net een digitale roadshow voor die eerste groene obligatie achter de rug. Ik stel vast dat investeerders intussen twee teams naar roadshows sturen: een ESG-team en een financieel team. De financials moeten natuurlijk in orde zijn, anders happen de investeerders niet toe, maar dat geldt evengoed voor ESG. Ik merk dat investeerders daar steeds verder in gaan. Een anekdote maakt veel duidelijk. We waren als financieel team bij een zeer grote Duitse vermogensbeheerder en gaven onder meer een presentatie over ons project om de straatverlichting te vernieuwen met leds. Een energiebesparing van dertig procent was ons doel: goed voor de CO2-uitstoot en het budget van de gemeenten. Daarmee zouden we zeker scoren. Toch kregen we een vraag over de mogelijke impact van die ledlampen op de biodiversiteit. Onze cfo had net een presentatie gekregen over ons proefproject met verschillende types van led. Hij kon de impact van de kleur van het licht op het insectenbestand precies uitleggen. Hij leek een volleerd bioloog en maakte daarmee een zeer goede indruk.”

Externe controle

MVO is nu geïntegreerd in het jaarverslag van Fluvius. “Daarnaast publiceren we ook het MVO-charter en onze visienota 2050 die zegt dat we willen helpen om Vlaanderen tegen dan klimaatneutraal te maken. Dat vertalen we nu naar meerjarenplannen. Investeerders vonden dat tijdens onze digitale roadshows in november heel belangrijk. Zij willen echt KPI's zien om zeker te weten dat het geen dode letter blijft. Dat moet dan weer leiden tot plannen met acties op korte termijn”, zegt Alain Petit.

Fluvius heeft nu vier ESG-ratings. Alain Petit: “Eén kantoor hebben we zelf aangetrokken voor de groene obligatie en om het green financing framework te laten attesteren. De drie andere geven ons een rating op eigen initiatief, eerst zelfs zonder dat wij dat wisten. Vroeger gebeurde dat ook zonder veel kennis van onze lokale situatie. Zo zijn we vorig jaar gecontacteerd door een investeerder die onze obligaties aanhoudt en zo'n rapport had gekregen. Hij vroeg om uitleg over een aantal mindere scores. Toen we het navroegen, bleek dat het ratingbureau niet wist dat we geen energie produceren, enkel transporteren. We hebben ook geen hoogspanningsnetwerken, alleen netwerken voor laag- en middenspanning. Dat moesten ze corrigeren, wat heel snel ging. De ratingbureaus beseffen steeds beter dat ze een groeiende financiële impact hebben.”