Nancy Goossens Nancy Goossens, head of investor relations, Proximus
Tekst
Dirk Van Thuyne

Groeiende aandacht voor niet-financiële informatie

1 december 2020
Zonder sociale en milieurapportering wordt het heel moeilijk om binnen vijf jaar nog financiering te vinden
Naar jaarlijkse traditie reikten de Belgische financiële analisten dit najaar de BVFA-awards uit voor de beste financiële communicatie. Telecombedrijf Proximus schoot de hoofdvogel af, terwijl bij de middelgrote en kleine bedrijven de trofee naar Orange Belgium ging. Bij de beoordeling hield de jury dit jaar extra rekening met de communicatie over duurzaamheid en covid-19.

Naar jaarlijkse traditie reikten de Belgische financiële analisten dit najaar de BVFA-awards uit voor de beste financiële communicatie. Telecombedrijf Proximus schoot de hoofdvogel af, terwijl bij de middelgrote en kleine bedrijven de trofee naar Orange Belgium ging. Bij de beoordeling hield de jury dit jaar extra rekening met de communicatie over duurzaamheid en covid-19.

Proximus wint award voor beste financiële communicatie

Al voor de zestigste keer evalueerde en beoordeelde de BVFA, de Belgische Vereniging van Financiële Analisten, de communicatiepraktijken van een vijftigtal Belgische beursgenoteerde bedrijven. De beoordeling gebeurde op drie gebieden: de financiële informatie (175 punten), de niet-financiële informatie (125 punten) en de globale relaties met de investeerders (200 punten).

Geen 'onewomanshow'

KBC is al jaren een vaste waarde in de top van de ranglijst. Het was dan ook geen verrassing dat de bank-verzekeraar met een score van 455 punten als primus uit de analyse kwam. “De jury was vooral gecharmeerd door de communicatie over de vooruitgang en de objectieven met betrekking tot duurzaamheid, de kwaliteit van de consensuscijfers en de communicatie over de impact van covid-19”, zegt Luc Van der Elst, vicevoorzitter van BVFA en coördinator van de award.

Omdat KBC al in 2018 de hoofdprijs in de wacht sleepte en de regels voorschrijven dat een winnaar de drie daaropvolgende jaren niet meer in aanmerking komt, gaat de trofee dit jaar naar Proximus. Volgens Luc Van der Elst waren de analisten vol lof over de heldere communicatie over de strategie, inclusief gedetailleerde en gekwantificeerde langetermijnobjectieven, de gedeelde inzichten over de ontwikkelingen in de telecomsector, de precisie en betrouwbaarheid van de geformuleerde vooruitzichten en de kwaliteit van de berichtgeving over de financiële resultaten.

Nancy Goossens, head of investor relations bij Proximus, mocht de trofee in ontvangst nemen. Ze benadrukte dat dit mooie resultaat absoluut geen ‘onewomanshow’ was. “Dit is de bekroning voor het werk van een grote groep mensen, in de eerste plaats van mijn eigen team, maar ook van de vele collega's. Zonder hen is het onmogelijk om kwalitatieve financiële en niet-financiële informatie te presenteren.”

Communicatie over evolutie resultaten

De kwaliteit van de financiële communicatie is in grote mate afhankelijk van de beschikbare middelen. Om de inspanningen van de middelgrote en kleine bedrijven beter naar waarde te schatten, opteert de BVFA er al lang voor om een aparte award uit te reiken aan beursgenoteerde bedrijven die geen deel uitmaken van de Bel20-index.

Dit jaar gaat deze prijs ook naar een speler uit de telecomsector, Orange Belgium. Opvallend is dat dit bedrijf zich met 423,8 punten in de top vijf van de algemene rangschikking heeft genesteld. “Orange Belgium blonk onder andere uit met een gedetailleerde verslaggeving over de omzetevolutie en de toelichtingen bij de geconsolideerde resultaten. De analisten waren ook blij met de snelle bekendmaking van de financiële resultaten. Voor zijn communicatie over de evolutie (en betrouwbaarheid) van de toekomstige resultaten kreeg Orange Belgium van alle analisten zelfs een maximumscore”, vat Luc Van der Elst het oordeel van de jury samen.

Pre-financiële informatie

Een belangrijke trend in de internationale bedrijfswereld is de groeiende aandacht voor niet-financiële informatie. Om die reden besliste de jury om hiervan een aparte categorie te maken waarmee 125 punten én een deelprijs te verdienen vielen. Een terechte beslissing, vindt alvast Saskia Slomp. Zij is ceo van de European Financial Reporting Advisory Group, kortweg Efrag. Die organisatie is gesteund door de Europese Commissie en vertegenwoordigt onder andere de Europese belangen bij het vastleggen van de internationale standaarden voor financiële verslaggeving. “Ik hou niet zo van het begrip niet-financiële informatie”, zegt ze. “Zelf gebruik ik liever de term pre-financiële informatie, want vroeg of laat sijpelt die door naar de financiële resultaten.”

Voor het eerst hield de jury rekening met de kwaliteit van de rapportering op het vlak van ESG (environmental, social en governance). “Op dat vlak zien we heel wat initiatieven, maar het gebeurt nog allemaal te weinig gecoördineerd”, stelt Mickael Van de Hauwe, cfo van de specialist in logistiek vastgoed WDP, vast. “Willen of niet, de bedrijven zullen hieraan meer aandacht moeten besteden, want binnen een vijftal jaar wordt het anders heel moeilijk om nog financiering te vinden.” WDP kaapte de hoofdprijs weg in 2016.

Voor de award voor de beste niet-financiële informatie was het spannend tot op de streep. Met 113,3 punten werd het uiteindelijk een ex aequo tussen KBC Group en Proximus.

Communicatie over covid-19

Een volgende deelprijs is die voor de beste financiële informatie. In deze categorie keek de jury naar traditionele zaken, zoals de communicatie over de jaarlijkse en tussentijdse financiële resultaten. “Telenet was duidelijk de primus in deze categorie”, aldus Luc Van der Elst. “Van alle analisten kreeg het telecombedrijf bijvoorbeeld de maximumscore voor de communicatie over de evolutie van de omzet en de marges.”

Voor de award voor de beste investeerderrelaties kwam er opnieuw een ex aequo uit de bus, deze keer tussen Barco en KBC Group. In dit bijzondere jaar had de jury extra aandacht voor de communicatie over de impact en de reactie op de covid-19-pandemie. Vooral KBC Group blonk hierin uit.

Roterende award

Sinds 2019 kent de jury elk jaar een roterende award toe. Het thema dit jaar was de communicatie over de marktevolutie en competitieve positie. Eén bedrijf stak op dit onderdeel met kop en schouders boven de concurrentie uit: Euronav kreeg van alle deelnemende analisten de maximale score. “Een verdiende bekroning”, weet Luc Van der Elst. “De onafhankelijke tankerrederij gaf in haar communicatie haar visie op de evolutie van de vraag naar olie, de olietransportcapaciteit, de samenstelling van de wereldwijde vloot, de verwachte verschroting van oudere schepen en nog veel meer.”

Prijs voor beste financiële communicatie 2020

1. KBC Group 455,0

2. Proximus 450,3

3. Barco 438,8

4. Telenet 437?6

5. Orange Belgium 423,8

Beste mid & small cap

1. Orange Belgium 423,8

2. Kinepolis 410,5

3. Euronav 405,4

4. Sipef 400,7

5. Recticel 383,0