Ilse Dhondt Ilse Dhondt, CFO Inopsys
Tekst
Philip Verhaeghe

Inopsys komt nu echt boven water

1 mei 2021
Door de pandemie twijfelde ik even of de kapitaalronde zou lukken, maar het resultaat was beter dan verwacht
Inopsys, een start-up in de cleantechsector, trok met Ilse D’hont een cfo met internationale ervaring aan. “Door de aard van ons businessmodel, de complexiteit, de kapitaalbehoefte en de investeringsratio was een cfo hier geen overbodige luxe.”

Inopsys, een start-up in de cleantechsector, trok met Ilse D’hont een cfo met internationale ervaring aan. “Door de aard van ons businessmodel, de complexiteit, de kapitaalbehoefte en de investeringsratio was een cfo hier geen overbodige luxe.”

Geslaagde kapitaalverhoging legt basis voor internationale doorbraak

Scheikundig Ingenieur Steven De Laet had al heel wat kilometers op de teller bij Bayer, BASF en AB InBev toen hij in 2015 besloot Inopsys op te richten. Hij wilde een duurzame oplossing aanbieden in de strijd tegen waterschaarste en (toxische) waterverontreiniging bij industriële processen. Hij betrok de professoren Raf Dewil en Lise Appels erbij, alsook Leuven Research and Development. Het nieuwe Innovation Fund en het Gemma Frisius-fonds van KU Leuven investeerden en Inopsys was een feit.

llse D’hont kwam zijn kleine team eind 2019 versterken als cfo. Zo stapte ze meteen in een boeiend groeiverhaal. “Een start-up uitbouwen is niet zozeer een lange tocht naar de top van de Mount Everest, maar eerder een dagelijkse beklimming van de Mont Ventoux”, getuigt ze. “Ik werk complementair met de ceo. Zo kon Steven zich meer focussen op onze klantenrelaties, de uitrol van ons concept, hr en marketing.” Ilse D’hont deed ervaring op in M&A en private equity in de Londense City en bij BNP Paribas Fortis. Als ingenieur speelde ze al een tijd met het idee om in de cleantechsector aan de slag te gaan. “Ik keerde terug naar mijn roots. Ik voel dat ik hier echt een duurzaam verschil kan maken.”

Totaaloplossing voor waterzuivering

“Met Inopsys bieden wij een unieke totaaloplossing voor het on-site zuiveren van nevenstromen afkomstig van de chemische en farmaceutische industrie. Hun afvalwater is vaak niet biodegradeerbaar. Het bevat zware metalen, toxische organische moleculen, actieve farmaceutische ingrediënten (API’s), steroïden, hormoonverstorende stoffen … Onze modulaire units zijn als het ware mobiele chemische waterfabriekjes in een container. Ze worden bij de klant tussen de productieafdeling en de biologische zuiveringsinstallatie geplaatst. Dankzij onze chemische expertise zuiveren wij het schaarse water. Wij kunnen zelfs waardevolle metalen als palladium, zink en platina recupereren. Zo bieden wij onze klanten een duurzame, circulaire en goedkopere oplossing: de te behandelen stroom hoeft geen lange en dure afstanden meer af te leggen naar een verbrandingsoven. De door ons behandelde waterstroom wordt achteraf aan de biologische afvalwaterzuivering toegevoegd.” De allereerste installatie plaatste Steven De Laet samen met zijn toen nog enige collega bij Janssen Pharmaceutica in Geel. Naast die eerste installatie zijn recent twee extra projecten opgestart. Een grootschaliger vierde project is tegen midden dit jaar operationeel. “Wij denken dat we voortaan elk jaar een vijftal nieuwe projecten kunnen installeren.”

Verdienmodel

“Ons businessmodel? Design, build, finance, operate, maintain,of DBFOM. “Cfo’s kennen vast die lettercombinatie. Wij ontwerpen, bouwen, financieren, bedienen en onderhouden onze installatie op maat van de specifieke klantenbehoefte. De klant hoeft geen enkele investering te doen en onze ingenieurs volgen alles ter plaatse op. We hanteren een pay-per-use principe, een vaste prijs per kubieke meter behandeld water. Deze prijs houden wij onder het overigens stijgende tarief voor restverbranding. We houden ook rekening met de waarde van de gerecycleerde stoffen of de benodigde chemicaliën. De investeringsuitgave voor een unit varieert sterk naargelang de gebruikte technologie: dit kan oplopen van vijfhonderdduizend euro tot enkele miljoenen. De ingenieurs maken voor elk project een inschatting van de investering. Dit vormt de hoeksteen voor de prijszetting. Vooral bij onze eerste units was dit geen sinecure. Als cfo volg ik deze budgettering nu mee bij de toekomstige projecten.”

Kapitaalrondes

Omdat Inopsys al zijn projecten moet voorfinancieren en de inkomsten pas veel later volgen, was vanaf dag één extra kapitaal nodig. De kapitaalrondes volgden elkaar snel op. Het Gemma Frisius-fonds en het toen gloednieuwe Innovation Fund leverden het zaaikapitaal. In een volgende ronde kwam daar 2,5 miljoen bij. De helft kwam van de Vlaamse Milieuholding (nu onderdeel van PMV), de andere helft van Innovation Fund, Gemma Frisius en KU Leuven.

Eind 2020 haalde Inopsys 5,2 miljoen euro op. Dat kwam niet enkel van de bestaande aandeelhouders PMV en Innovation Fund. Ook twee nieuwe partijen werden overtuigd. “Aliad, het durfkapitaalfonds van Air Liquide, wordt een industriële partner. Wij gebruiken hun gassen in onze installaties, zij hebben er dus belang bij dat we internationaal snel groeien en meer gas kunnen afnemen”, aldus Ilse D’hont. “De andere nieuwkomer is Telos, een impactfonds dat rotsvast gelooft in ons duurzaam en milieuvriendelijk concept.”

Dankzij haar expertise kon Ilse D’hont de kapitaalverhoging zonder advies van externe begeleiders realiseren: “Door de pandemie twijfelde ik even of die kapitaalronde wel zou lukken, maar het resultaat was beter dan verwacht. Misschien zijn we wat te bescheiden geweest. Heeft de covidcrisis ons te voorzichtig gemaakt of zijn circulaire economie en waterschaarste nu echt een belangrijk investeringsthema geworden?”

Groeiverhaal

De kapitaalverhoging was nodig om een aantal doelen sneller te bereiken:

1. Nieuwe upfront investeringen in nieuwe installaties en oplossingen

“We kunnen die grotendeels realiseren met bankfinanciering, maar daar moet uiteraard ook kapitaal tegenover staan. Deze kapitaalronde helpt ons om de nieuwste toepassingen uit te rollen en op te schalen.”

2. Gerichte aanwervingen, in onder meer sales, solution development en operations

“Eind 2019, toen ik het bedrijf vervoegde, waren we met acht. Ik verwacht dat het team tegen eind 2021 verdubbeld is.”

3. Internationale expansie

“We zijn reeds actief in de buurlanden. Onze klanten hebben ook vestigingen elders in Europa. Zij zullen ons meetrekken naar het buitenland. We hebben concrete plannen om een eigen kantoor op te zetten in het Zwitserse Bazel, in de buurt van bedrijven als Roche en Novartis. We denken ook al aan Noord-Amerika en Zuidoost-Azië.”

Alles wijst erop dat Inopsys dit en volgend jaar een serieuze groeispurt zal beleven. “Na de hobbelige start met ups and downs zijn we zijn nu goed en wel gelanceerd en klaar voor de volgende fase. We gaan ook onze raad van bestuur structureel ondersteunen door er een sterke en divers samengestelde technologische adviesraad naast te plaatsen. Onze governance staat echt op punt, dat kan ik vanop de eerste rij persoonlijk bevestigen. Vooralsnog houden we de focus op ons businessmodel en -plan. Maar het kan plots snel gaan: een overnamekans, een nieuw groot internationaal contract, een bijkomend partnership … “

Omzet verdubbelt

De groei is aanwezig in alle aspecten van het bedrijf. Inzake personeels- en klantengroei en op het vlak van internationalisering kan Inopsys diverse mijlpalen naar voor schuiven. Wat met de jaaromzet voor 2021? Een prognose? “We sloten 2020 af met 750.000 euro omzet. Het doel voor dit jaar is twee miljoen euro. Inderdaad, meer dan een verdubbeling.”