Laurent Van Melckebeke Laurent Van Melckebeke, director Deloitte België
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh

Klimaatcompliance vraagt heel snel veel werk

1 november 2021
De betrokken organisaties moeten volgend jaar al voor het eerst rapporteren over de activiteiten van dit jaar
De cfo’s van alle grote en beursgenoteerde bedrijven krijgen heel snel veel werk om in orde te zijn met de verschillende Europese regelgevingen die ernaar streven om de economie duurzamer te maken. Probleem is dat er erg weinig tijd is tussen de geplande publicatie van de definitieve vereisten en de verplichting om eraan te voldoen.

De cfo’s van alle grote en beursgenoteerde bedrijven krijgen heel snel veel werk om in orde te zijn met de verschillende Europese regelgevingen die ernaar streven om de economie duurzamer te maken. Probleem is dat er erg weinig tijd is tussen de geplande publicatie van de definitieve vereisten en de verplichting om eraan te voldoen.

Sustainable finance package vraagt bijkomende rapportering

Laurent Van Melckebeke, director Deloitte België, bracht een ontnuchterende boodschap op de laatste dag van de CFO Conferenz: “De sustainable finance package van Europa bestaat uit heel wat regels waaraan ook rapportering is gekoppeld. Het doel van de drie nieuwe reglementeringen is dat de grote en beursgenoteerde bedrijven correcte informatie bezorgen aan de financiële markten, de brede maatschappij én het publiek. Op die manier moet transparantie ontstaan en kan er meer kapitaal vloeien naar duurzame investeringen. Bedrijven doen er daarom goed aan om zich niet blind te staren op die verplichting. Door een snelle adoptie van de doelstellingen kunnen ze zich net in een gunstige positie plaatsen om de kansen te grijpen die ontstaan door een groeiende interesse in een nieuwe markt. Hoe dan ook moeten de betrokken bedrijven heel snel veel bijkomende rapportering aanleveren. Ook organisaties die nu al een geïntegreerd jaarrapport maken, zullen merken dat ze data moeten leveren die veel breder en dieper gaan dan ze gewend zijn. Bedrijven die dat niet hebben, moeten snel uit de startblokken schieten.”

Drie sets van regels

· De EU Taxonomie is een lijst met activiteiten die beschouwd worden als duurzaam of milieuvriendelijk omdat ze de uitstoot van broeikasgassen vermijden of verminderen. Bedrijven moeten bekendmaken hoeveel procent van hun omzet, uitgaven en investeringen daaronder vallen. Er is dus een nauw verband tussen de operationele acties en de financiële data. De betrokken organisaties moeten volgend jaar al voor het eerst rapporteren over de activiteiten van dit jaar.

· De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de opvolger van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), waarmee de verschillen in toepassing tussen lidstaten verdwijnen. Er moet één standaard komen waardoor de prestaties van bedrijven onderling beter vergelijkbaar worden. Bedoeling is om in het jaarrapport ook de environmental, social, en (corporate) governance gegevens (ESG) op te nemen en dat in een gedigitaliseerde en gestandaardiseerde vorm die ook XHTML-tagging toelaat. NFRD is al actief sinds 2017, CSRD-rapporten zijn verplicht vanaf 2024, over de activiteiten van 2023.

· De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) slaat dan weer op de financiële producten. Deze regeling moet de financiële wereld toelaten om aan de hand van de taxonomiegegevens en andere duurzaamheidscijfers (CSRD) duurzame financiële producten aan te bieden. Het kader van SFDR moeten ze gebruiken om dat expliciet te maken.

Rol van de cfo

Laurent Van Melckebeke verwacht dat de cfo en de financiële medewerkers een zeer belangrijke rol zullen spelen bij de implementatie van deze regels. Zij zullen daarvoor ook heel wat interne en externe opleiding nodig hebben. “Bovendien ga ik ervan uit dat de organisaties even vaak zullen rapporteren over duurzaamheidsgegevens als nu voor de financiële gegevens, en dat op een geïntegreerde manier. Dat kan niet efficiënt gebeuren als je dat manueel moet doen. Ik verwacht dat de bedrijven heel wat technologie zullen inzetten voor het beheer van de ESG-data, de rapportering, de publicatie en het performancemanagement.”

 

Voor wie?

De regelgeving slaat in eerste instantie op alle beursgenoteerde en alle grote bedrijven. ‘Groot’ betekent dat de organisatie aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • een balanstotaal van 20 miljoen euro of meer
  • een omzet van 40 miljoen euro of meer
  • 250 medewerkers of meer