Patrik Wirix, cfo van Recor Group Patrik Wirix, cfo van Recor Group
Tekst
Melanie De Vrieze
Beeld
Koen Fasseur

We creëren meer cohesie met de andere afdelingen

1 oktober 2020
"We hertekenen het model van rapportering. We stappen af van de klassieke managementrapportering en evolueren naar businessmodelrapportering. Hierdoor creëren we meer cohesie met de andere afdelingen", zegt Patrik Wirix, cfo van Recor Group.

"We hertekenen het model van rapportering. We stappen af van de klassieke managementrapportering en evolueren naar businessmodelrapportering. Hierdoor creëren we meer cohesie met de andere afdelingen", zegt Patrik Wirix, cfo van Recor Group.


Q&A met Patrik Wirix, CFO, Recor Group

1. Hoeveel medewerkers telt de financiële afdeling?

Op dit moment hertekenen we het financieel departement. Een van de entiteiten zit in een gerechtelijke procedure. Een jaar geleden startten we met het transversaal maken van de functies over alle entiteiten heen. Dat geldt niet alleen voor België, ook voor Hongarije en Slowakije. De huidige vijftien medewerkers worden er tien voor de hele groep. We leiden de medewerkers op tot domeinspecialist, met een tweede persoon als back-up. Onze groep werkt met specifieke clusters, zoals cashmanagement & working capital, controlling & reporting, consolidatie, legal en hr.

2. Wat is de prioriteit van uw afdeling op dit ogenblik?

Dat zijn er verschillende. Een grote focus ligt op het herstructureren van de activiteiten. Daarnaast beheersen en beheren we de impact van covid-19 en de gevolgen daarvan, zijnde de gerechtelijke procedure van Recor nv. Dat is redelijk complex, zowel op het vlak van legal als accounting. Een andere prioriteit is de voorbereiding op de toekomst. We lanceren enkele projecten die we eerder hadden opgestart, zoals businessmodelrapportering en data-analytics.

Het stakeholdermanagement is een belangrijke prioriteit, omdat we op het vlak van governance aan het kantelen zijn. We vestigen op groepsniveau meer aandacht op de binding met de raden van bestuur van de verschillende entiteiten. In de voorbije periode hadden we tweewekelijks vergaderingen met de raad van bestuur. Er is ook een sterke binding en vertrouwen met en van de ceo. Dat is een tandem die goud waard bleek.

Uiteraard is het management van de externe stakeholders een aandachtspunt, zoals onze huisbankier KBC. Door de open communicatie konden we de continuïteit van de activiteiten op het vlak van financiering verzekeren en zelfs uitbreiden.

3. Hoe verloopt de samenwerking met de andere afdelingen van het bedrijf?

Door de crisis is die samenwerking sterk gegroeid. Elke entiteit had vroeger een aparte finance-afdeling, maar door de integratie is dit geëvolueerd naar competentiecentra. Die geven een goede ondersteuning aan zowel de commerciële afdeling als de productieafdeling. Tijdens de covid-19-crisis moesten sommige entiteiten hun logistieke flow stoppen, terwijl andere die draaiende moesten houden, in een omgeving waar geen normale processen meer liepen. Leveranciers en klanten waren niet meer bereikbaar.

4. Wat doet u om de sfeer in het financieel team te verbeteren?

De komende weken bouwen we de werkgroepen verder uit om de competentiecentra nog meer vorm te geven. Er zijn twee grote hefbomen die we hanteren. Een eerste is vertrouwen in de medewerker die domeinspecialist wordt. We hanteren daar open communicatie. Ieder teamlid kent de context en de objectieven. Als die niet duidelijk zijn, creëer je geen goede sfeer. Een tweede element om de sfeer te verbeteren, is centralisatie op één fysieke locatie in Genk, met uitzondering van de entiteiten in Hongarije en Slowakije. Daarnaast hebben we een virtueel kantoor binnen een Google-omgeving, waarin we alle projecten, recurrente rapporteringen en uitwisseling van informatie met iedereen delen. Het is het beste van beide werelden: een of twee dagen per week met het team vergaderen over de week nadien én virtueel contact.

5. Hoe ziet u de financiële afdeling evolueren?

We hertekenen het model van rapportering. We stappen af van de klassieke managementrapportering en evolueren naar businessmodelrapportering. Hierdoor creëren we meer cohesie met de andere afdelingen. De focus ligt op het ondersteunen en aligneren van de strategie en het businessmodel dat Recor Group zal hanteren. We willen de focus op de klant verder uitbouwen, om zo de veranderende klantenbehoefte in te vullen. Voor het financedepartement ligt de uitdaging in het zich aligneren aan die veranderende klantenfocus. Het plan is verder om de eerder opgestarte data-analytics verder uit te bouwen. Daarnaast moet het financedepartement nog meer competentiecentra creëren met verdere specialisatie. Op die manier kan de financiële afdeling zich zowel intern als extern nog meer positioneren als een sparringpartner om waarde te creëren. Zo komen we veel sneller tot de kern van oplossingen.

Financiële afdeling Recor Group Financiële afdeling Recor Group