Marc Goossens Marc Goossens
Tekst
Peter Ooms

We streven efficiëntiewinst na voor veel partijen

1 maart 2020
We rekenen op voorstellen die ontstaan uit contacten met bedrijvenverenigingen
De Administratie KMO van de FOD Financiën zoekt een nauwere samenwerking met de bedrijfswereld. Bedoeling is om het wederzijds vertrouwen te versterken zodat in de toekomst de heffing van belasting in een sfeer van partnerschap kan verlopen.

De Administratie KMO van de FOD Financiën zoekt een nauwere samenwerking met de bedrijfswereld. Bedoeling is om het wederzijds vertrouwen te versterken zodat in de toekomst de heffing van belasting in een sfeer van partnerschap kan verlopen.

Fiscus wil samenwerken met kmo’s

Nu al zijn er regelmatig vergaderingen met verschillende beroepsgroepen die nauw betrokken zijn bij de fiscaliteit: belastingadviseurs en accountants (ITAA), curatoren, notarissen, sociale secretariaten (USS), maar ook federaties als Unizo en het VBO. Het eerste concrete project kwam tot stand samen met enkele van de Big Four-kantoren. Die stelden een vereenvoudiging voor van de administratieve verplichtingen voor buitenlandse kaderleden. Marc Goossens, administrateur kmo: “Heel wat van hun klanten zijn buitenlandse kaderleden. Om gebruik te kunnen maken van de specifieke fiscale regeling voor die personen, moeten ze aantonen hoeveel dagen ze precies in dat land aanwezig zijn. In het verleden gebeurde dat vaak aan de hand van schoendozen vol bonnetjes.”

Mentaliteitswijziging

“De buitenlandse kaderleden kunnen nu gebruikmaken van een app op hun smartphone die automatisch registreert in welk land ze zich bevinden. Elk jaar genereert de software automatisch een rapport dat wij aanvaarden als voldoende bewijs voor de effectieve aanwezigheid van deze persoon in het buitenland. Dit zal een aanzienlijke efficiëntiewinst voor beide partijen betekenen”, zegt Dominiek Van Goethem, adviseur-generaal managementondersteuning en projectleider horizontaal toezicht bij de Administratie KMO. Zijn er hindernissen om zo’n tool in te voeren? Of nadelen? “Het vergt een mentaliteitswijziging langs beide kanten. Wij krijgen intern wel eens de opmerking dat we op deze manier minder supplementen heffen. Dat klopt natuurlijk, maar ik denk dat we compenserende effecten zullen zien in voorheffingen en voorafbetalingen”, zegt Marc Goossens.

Visie

De Administratie KMO kijkt ook naar de collega’s bij de Administratie Grote Ondernemingen, die op een heel andere manier werken aan horizontaal toezicht. Daar heet het project trouwens Cooperative Tax Compliance Programme (CTCP). Die administratie streeft naar een betere samenwerking tussen individuele bedrijven(groepen) en de belastingcontroleur. Dominiek Van Goethem: “Zo’n individuele relatie is niet haalbaar voor onze doelgroep. Wij zoeken ingrepen die een grote efficiëntiewinst opleveren voor veel partijen. Daarvoor rekenen we onder andere op voorstellen die ontstaan uit de contacten met bedrijvenverenigingen en federaties.”

Het valt op dat de Administratie KMO niet streeft naar een strak afgebakend proces om het spontaan naleven van de fiscale verplichtingen te verhogen. Nederland, waar samenwerking tussen bedrijven en fiscus al veel langer bestaat, deed dat lange tijd wel. Centraal stonden daar sectorconvenanten met afspraken tussen beide partijen, met daarin veel aandacht voor vertrouwen, transparantie en wederzijds begrip. Marc Goossens: “We hebben die Nederlandse aanpak bekeken en stellen vast dat die afspraken voor kmo’s eerder algemeen bleven. Dat heeft binnen het Belgisch kader volgens ons niet veel zin. De aanpak in Nederland staat trouwens onder druk, er is daar nu sprake van een ‘doorontwikkeling’ van het horizontaal toezicht.” Dominiek Van Goethem: “Het is onze overtuiging dat de kmo’s onderling te veel verschillen om sluitende algemene regels op te leggen die voor alle betrokkenen geldig zijn.”

Dat neemt niet weg dat het achterliggende principe wel hetzelfde is. Ook de Belgische fiscus wil de controles verminderen op betrouwbare bedrijven waarvan geweten is dat ze volgens de regels werken. Dat vertrouwen kan groeien door meer communicatie en transparantie. Omgekeerd zullen de controleurs meer aandacht besteden aan organisaties waarover twijfel bestaat. Dat principe ligt trouwens aan de basis van de bekende risicoanalyse.

Technologie geeft vertrouwen

Met die risicoanalyse heeft de Belgische fiscus een stapje voor op de collega’s in de buurlanden. “Nederland is zeker een voorloper op het vlak van horizontaal toezicht. Zij leren echter ook van ons, vooral op het vlak van de data-analyse en het gebruik van nieuwe technologie, zoals die geolocatie-app van buitenlandse kaderleden”, zegt Dominiek Van Goethem.

Technologie staat dan ook centraal in de plannen van de Administratie KMO om verdere samenwerking te realiseren. “We beschikken over steeds meer data. Dat past ook in de politieke doelstelling om burgers en bedrijven niet te vragen naar gegevens waarover wij zelf al beschikken (het only once-principe). We hebben verbindingen met steeds meer databanken van de overheid. Zo kennen we reeds de omzet van elke dokter dankzij de connectie met databases van het Riziv en andere diensten. We hebben ook steeds betere gegevens over Belgen in het buitenland. Dat helpt ons bij de risicoanalyse en het bepalen van onze controleaanpak. Als we weten dat een bedrijf in orde is met de RSZ en zich netjes aan de regels houdt voor zijn douaneverplichtingen, dan kunnen we veronderstellen dat het risico op fiscaal vlak eveneens kleiner is. Op die manier geeft technologie ons ook meer vertrouwen”, zegt Marc Goossens. “Er is nu een momentum gecreëerd bij onze minister, onze medewerkers en de betrokken bedrijven. We zullen de inspanningen geleidelijk opdrijven en zo zal ook het wederzijds vertrouwen groeien.”

Hoe reageren de federaties?

“De gesprekken verlopen in een goede sfeer. Als vereniging van belastingadviseurs en accountants streven we naar een grotere rol voor onze leden. Dat kan bijvoorbeeld als de fiscus het risico lager inschat voor bedrijven die met een erkende dienstverlener werken”, zegt Alexis de Biolley, verantwoordelijke public affairs van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants (ITAA).

Het VBO is betrokken bij de gesprekken met de fiscus voor zowel de grote bedrijven als de kmo’s. “Wij reageren zeer positief op die gesprekken én op de eerste realisaties. Onze doelstellingen liggen dan ook gelijk: ook wij wensen minder werklast. Dat willen we bereiken door een betere compliance en minder administratieve verplichtingen”, zegt Jean Baeten, executive manager van het Competentiecentrum Fiscaliteit & Investeringen van het VBO.