1 jaar later: het grote succes van hervormingen in crowdlending

25 november 2021
1 jaar later: het grote succes van hervormingen in crowdlending

De gewestelijke initiatieven rond crowdlending - Coup de Pouce-lening, Proxi-lening en Winwinlening – vieren weldra de eerste verjaardag van hun hervorming. Look&Fin maakt intussen de balans op.

Dit eerste jaar was een succes voor zowel de leners (kmo’s) als voor de beleggers (particuliere investeerders). In totaal haalde het platform voor crowdlending bijna 4,1 miljoen euro op voor 28 projecten en registreerde het 4.547 leningen.

Look&Fin financierde 69 dossiers in de eerste negen maanden van 2021 en haalde het platform daarvoor 34 miljoen euro krediet op. Dat is een groei met 150% van het aantal dossiers ten opzichte van het jaar ervoor.

Bijna één gefinancierd bedrijf op twee wordt dus beïnvloed door de fiscale stimulans van de gewesten. 2021 zou dus moeten afsluiten als een nieuw recordjaar voor Look&Fin. “De mobilisatie van het particuliere spaargeld via de gewestelijke financieringsinitiatieven is de ultieme oplossing om de Belgische kmo’s nieuw leven in te blazen. In een jaar tijd werd het succes van deze maatregelen reëel in de drie gewesten en het is duidelijk dat de platformen een duidelijk rol speelden in de uitvoering ervan. Wanneer een zaakvoerder gebruik wil maken van een Coup de Pouce-, Winwin- of Proxi-lening, neemt een platform zoals Look&Fin het immers op zich om een investeerdersnetwerk te vinden dat de kmo de mogelijkheid biedt zich tegen een lage kost te financieren. Ons platform houdt zich bovendien bezig met het administratieve beheer van zijn lening. De investeerder is op zijn beurt blij dat hij een gekende onderneming kan steunen en daarbij kan genieten van de belastingvoordelen die voorzien worden door het Gewest”, verklaart Frédéric Lévy Morelle, CEO van Look&Fin.

Interessante leentarieven en geen administratie voor de kmo’s

Een eerste verklaring voor het succes van de gewestelijke leningen is de aanzienlijke daling van de leentarieven. Het wettelijk kader voorziet namelijk dat de kmo’s kunnen lenen aan een rentevoet die schommelt tussen 0,875% en 1,750% per jaar. Crowdlending wordt aldus een erg competitieve financieringsbron voor de kmo’s.

Een tweede verklaring is het feit dat een zaakvoerder die een beroep doet op een platform zich niet moet bezighouden met de administratieve aspecten. Die kunnen immers zeer tijdrovend zijn wanneer honderden kredietverleners zich mobiliseren. Look&Fin neemt alles voor zijn rekening gedurende de volledige looptijd van de lening.

Rendement, bescherming en fiscaal voordeel voor de beleggers

Ook de investeerders zijn er als de kippen bij om te investeren in de Coup de Pouce-, Proxi- en Winwinleningen. Het rendement voor de belegger is immers tweeledig in plaats van eenvoudig, zoals gewoonlijk: enerzijds ontvangt de belegger de rentevoet die de kmo biedt en die schommelt tussen 0,875% en 1,75% per jaar en anderzijds ontvangt hij een belastingkrediet tussen 2,5% en 4% per jaar. De beleggers kunnen bijgevolg een uiteindelijk totaalrendement van meer dan 5% per jaar te behalen.

Daarbovenop komt nog een overheidswaarborg van 30 of 40% in functie van het Gewest waar de beleggers gedomicilieerd is.