10 procent van de bedrijfskredieten kreeg betalingsuitstel

25 juni 2020
10 procent van de bedrijfskredieten kreeg betalingsuitstel

Febelfin publiceert details uit een studie van de Nationale Bank over de stand van zaken van de kredietverlening door banken tijdens de coronacrisis. Het betalingsuitstel van de bedrijfskredieten bleek heel nuttig.

De mogelijkheid tot betalingsuitstel voor lopende kredieten is voor vele particulieren en ondernemingen nuttig en wenselijk. Bij de ondernemingen is te zien dat voor bijna 10% van alle kredieten (9,8% om exact te zijn) beroep werd gedaan op het betalingsuitstel. Het onderliggende kredietvolume ligt op 21,3 miljard euro.

De cijfers die Febelfin op regelmatige basis hierover publiceert (en waarvan morgen een update komt) leren dat het gaat om meer dan 130.000 verleende betalingsuitstellen voor bedrijfskredieten. Meer dan 80% daarvan wordt verleend aan zelfstandigen en kmo’s.

Kmo’s - sterk vertegenwoordigd in België - behoren dan ook tot één van de vier categorieën ondernemers die het vaakst beroep doen op betalingsuitstel:

  • kmo’s
  • bedrijven uit crisisgevoelige sectoren
  • bedrijven met voornamelijk langetermijnleningen
  • minder kredietwaardige bedrijven

Staatsgarantieregeling als snel antwoord op crisis

Momenteel valt 3,2% van alle nieuwe kredieten onder de staatsgarantieregeling. Dit komt overeen met zo’n 737 miljoen euro. 78,8% van de nieuwe kredieten viel dan weer buiten de scope (onder meer door een langere looptijd).

Minder dan 4% van de kredietaanvragen onder garantie werd door de banken geweigerd.

Deze cijfers - en het op het eerste gezicht beperkte succes van de staatsgarantieregeling - moeten gelezen worden binnen de juiste context. De staatsgarantieregeling was een (relatief) snel antwoord in de beginfase van de ontluikende crisis voor kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden. De noden van ondernemingen zijn intussen geëvolueerd naar bedrijfskredieten met een langere looptijd. De nieuwe garantieregeling die momenteel volop in de maak is zal daarop een antwoord kunnen bieden.

Bron: Febelfin