2019 op één na hoogste faillissementsjaar in België

6 januari 2020
2019 op één na hoogste faillissementsjaar in België

Uit de Graydon Barometer Faillissementen blijkt dat vooral de toepassing van recente wetgeving een stuwende factor is in aantal faillissementen.

In 2019 gingen er in België 11.817 bedrijven failliet. Dat zijn er 1.103 meer dan in 2018, oftewel een stijging van ruim 10 procent. Dat blijkt uit de jongste Graydon Barometer Faillissementen over 2019. Daarmee gaat 2019 de boeken in als het op één na hoogste faillissementsjaar ooit. De stijging valt met name te wijten aan recente wijzigingen in wet- en regelgeving voor het bedrijfsleven.

In de loop van 2019 ging in België één bedrijf per 122 actieve bedrijven failliet, dat is een faillissementsgraad van 0,82 procent. “In 2018 lag deze faillissementsgraad met 0,77 procent, een stuk lager”, zegt Eric Van den Broele. Hij is Senior Manager Research & Development bij Graydon. “Maar in volle crisisperiode maten we falingsgraden tot 1,1 procent. Zo ging in 2013 één bedrijf per 93 actieve bedrijven over de kop.”

De stijging van het aantal faillissementen, die nu al een hele tijd aanhoudt, is te verklaren en mag niet gedramatiseerd worden. Recent onderzoek van Graydon heeft uitgewezen dat vooral een aantal wetswijzigingen aan de basis ligt van de hoge cijfers. Vandaag kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s en vrije beroepen in faling gaan en een tweede kans krijgen. Daarnaast gebruiken verschillende rechtbanken ook de mogelijkheden die ze gekregen hebben om zogenaamde spookbedrijven op te doeken.

Impact op jobs

Door deze faillissementen kwamen in 2019 kwamen 21.493 jobs (+13,4%) op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dit is voornamelijk het gevolg van enkele bijzonder zware faillissementen. Zo telden we het afgelopen jaar maar liefst 11 faillissementen waar meer dan 100 personeelsleden bij betrokken waren. Twee ervan moeten we zelfs rekenen tot de zwaarste faillissementen van het afgelopen decennium (Belle uit Kortrijk waar 636 personeelsleden bij betrokken waren en Thomas Cook met 630 personeelsleden).