4 op 10 technologiebedrijven vrezen financiële problemen

12 mei 2020
4 op 10 technologiebedrijven vrezen financiële problemen

De technologiesector is inmiddels voor 75 % weer actief. 4 op 10 bedrijven vrezen financiële problemen. Vooral de lange periode van geringere activiteit kan de financiële situatie op termijn verzwakken.

Dat meldt sectorfederatie Agoria dinsdag op basis van een bevraging tussen 5 en 8 mei. Sedert de heropstart op 4 mei van de bedrijven uit de niet-cruciale bedrijfssectoren en niet-essentiële diensten, steeg het activiteitsniveau van 50% in (de tweede helft van) maart, naar 56% in april en vandaag dus naar 75 %.

Liquiditeitsposities verbeterd

De Coronacrisis zet de financiën van de technologiebedrijven onder druk. Dat veel technologiebedrijven deels hebben kunnen doorwerken en dat de regels inzake social distancing werden verbeterd, zorgt ervoor dat de liquiditeitspositie minder dramatisch is dan in sommige sectoren die verplicht werden te sluiten. Toch zegt 14 % van de techbedrijven nu al acute financiële moeilijkheden te hebben. Dat percentage is sinds de bevraging van april niet gestegen omdat de activiteiten weer op gang komen en er ook opnieuw cash binnenkomt.

Ook de financiële en fiscale maatregelen van de regering dragen daartoe bij, evenals uiteraard de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

37% van de techbedrijven voorziet evenwel financiële problemen in de toekomst. Dit houdt verband met het vooruitzicht van een lagere periode van geringe activiteit.

Over het algemeen wordt niet verwacht dat tegen het eind van het jaar de activiteit opnieuw op kruissnelheid zal zijn maar wel enkel op 90% van het normale niveau.

Vooral grotere bedrijven verwachten financiële moeilijkheden in de tweede helft van dit jaar. Zij stellen ongeveer 50.000 werknemers tewerk. Het beroep op de financiële en fiscale steunmaatregelen neemt duidelijk toe.

Wel valt op dat het Bankenplan maar traag van de grond komt en zeker het luik overbruggingskredieten. Enkel 7,5 % van de ondervraagden maakt hier momenteel gebruik van, tegen 3,6 % in april.

Helft bedrijven ziet negatieve impact op investeringen

De economische en financiële onzekerheid weegt op de investeringen. De Europese Commissie gaat bijvoorbeeld uit van een daling van de investeringen in België met 15 % in 2020. 46 % van de technologiebedrijven stelt dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op zijn investeringsprojecten. Bij de grote bedrijven stijgt dit tot 51 %. De telecom-sector is daarbij een grote uitzondering. Daar wordt geen negatieve impact voorzien en gaan sommige bedrijven zelfs uit van een stijging. De negatieve impact vertaalt zich tot nu toe vooral in uitstel van investeringsprojecten. Bijkomende investeringen worden slecht in 5 % van de gevallen gepland.

Weinig impact op onderzoeks- en innovatieactiviteiten

In tegenstelling tot de investeringen heeft de coronacrisis tot nu toe weinig impact op de innovatie- en onderzoeksactiviteiten.

  • 66% schat de impact neutraal in,
  • 20 % negatief,
  • 13% ziet een positieve impact uitgaat.

Bij de kleinere bedrijven en de digitale bedrijven verwacht 1 op 5 bijkomende innovatieprojecten.

Herneming

Gemiddeld is de sector dus voor 75% weer actief, maar naargelang de sector ziet Agoria nogal wat verschillen. In de ICT-sector benadert het activiteitsniveau de 90 %. Telewerk heeft er een zeer groot aandeel.

Bij de industriële activiteiten is de herneming het meest uitgesproken in de automobielsector waar de activiteit nu op ongeveer 67 % ligt tegen nauwelijks 7 % begin april. Volvo Cars is 100 % opgestart. DAF, Audi, Van Hool, Volvo Group … bouwen de productie meer geleidelijk op.

Ook de bouwtechnologiebedrijven hebben hun activiteit sterk opgedreven tot 72 %.

De heropstart verloopt meer geleidelijk bij de bedrijven actief in producten, technieken en diensten voor de installatie, het onderhoud en de exploitatie van gebouwen, infrastructuur en industrie. Dit als gevolg van de restricties op toegang tot sites en werven, beschikbaarheid van werknemers en uitstel van niet-essentieel onderhoud bij klanten.

In de sector lucht- en ruimtevaart is de herneming minder uitgesproken en blijft het activiteitsniveau op 40 % steken. Daar spelen ook structurele zaken.

In de loop van deze week zal het activiteitsniveau ongetwijfeld nog met enkele percentages stijgen. Veel bedrijven waren vorige week voorbereidingen hiervoor aan het treffen. Toch ziet het er niet naar uit dat we op korte termijn naar een niveau van meer dan 90 % zullen gaan. Factoren die het activiteitsniveau het meest beperken:

  • 72% vermeldt onvoldoende vraag i.p.v. 67% in april.
  • 35% vermeldt regels voor social distancing als drempel. dat was vorige maand 39%.
  • 33% heeft last me de bevoorrading van grondstoffen en onderdelen (voirge maand 40%). Een meer Europees gecoördineerde relance zou dit kunnen verhelpen.
  • 23% heeft te weinig werknemers beschikbaar. Dat is wel een sterke verbetering tegenover de 38 % van vorige maand.
  • 20% heeft te weinig beschermmiddelen.

Geen volledig herstel in 2020

De bevraging polste ook naar de vooruitzichten voor het 2de semester. Globaal zien de ondernemers in de technologische industrie de activiteit progressief toenemen tot 86 % in het derde kwartaal en 90 % in het vierde kwartaal. Een volledig herstel in alle deelsectoren zit er tegen eind 2020 nog niet in.

Telecom en ICT zien een bijna compleet herstel van de activiteit in het tweede semester.

E-health-bedrijven blijven het wel zeer moeilijk hebben doordat de financiering van de normale gezondheidsactiviteiten door de coronacrisis zeer sterk onder druk komt.

Bouwtechnologiebedrijven zien een snel herstel en een verdere doorbraak van innovatieve technologie.

Ook de EU-commissie verwacht, na een sterke daling van de investeringen in de bouw in 2020, een volledig herstel in 2021.

Industriële activiteiten van de technologische industrie die ook voor de coronacrisis al voor uitdagingen stonden, zoals de automobiel en luchtvaart, zien een trager herstel en een lager activiteitsniveau.

Vooral de vraag blijft te laag

Dat de activiteit zich al in het tweede semester niet volledig herstelt, wijten de ondernemers in de technologische industrie in eerste instantie aan een ongunstige evolutie van de vraag op de markten (66 %).

Daarnaast verwacht men dat het coronavirus ook in het tweede semester leidt tot een moeilijke toegang tot klanten en verstoorde commerciële relaties zowel in binnen- als buitenland.

Ook de beschikbaarheid van medewerkers en de flexibiliteit ervan blijft volgens 30 % moeilijk.

7,3 % van de mensen zijn afwezig

Absenteïsme is gedaald van 9,6 % naar 7,3 %. Dit komt mede door een daling van het aantal afwezigheden wegens ziekte van 7 % naar 6 %. De stijging van het activiteitsniveau vermindert het aantal mensen in tijdelijke werkloosheid naar 19 %. Tot nu toe overwegen slechts 9 % van de bedrijven om vaste medewerkers op te zeggen. Naast het vooruitzicht op een verdere heropstart, speelt ook de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid hierbij een rol. De ondernemingen in de technologische industrie voelen zich dan ook goed ondersteund op dat vlak. 97 % vindt de flexibiliteitsmaatregelen om de crisis op te vangen voldoende.

Social distancing: slechts 13 % van de bedrijven vindt geen oplossing

Een heropstart kan enkel mits de regels inzake veiligheid worden nageleefd. De onduidelijkheid die hierover in april nog bestond, is bijna volledig weggevallen. 94 % van de bedrijven zegt voldoende op de hoogte te zijn van de verplichtingen. Ook de toepasbaarheid is verbeterd. Daar waar in de vorige bevraging nog 42 % antwoordde geen oplossing op korte termijn te kunnen vinden, is dit percentage nu gezakt tot 13 %. Bedrijven die hier momenteel wel nog moeilijkheden mee hebben, zijn vaak dienstenbedrijven die uitgebreid een beroep doen op telewerk en die de terugkeer naar de klassieke kantooromgeving nog niet hebben afgerond.De werkzaamheden voor het opstellen van een generieke gids en een sectorvertaling hiervan hebben dus alvast resultaat gehad.