95% van de bedrijfsleiders verwachten een crisis

10 september 2019
95% van de bedrijfsleiders verwachten een crisis

In het verleden lagen vooral liquiditeitsproblemen aan de oorzaak lagen van een crisis. Nu verwachten ondernemers het meeste onheil van cybercriminaliteit

Dat blijkt uit de Global Crisis Survey 2019 van PwC. Daarvoor 2.084 bedrijfsleiders in 25 sectoren en 43 landen, waaronder België, werden geïnterviewd.

  • 95% van bedrijfsleiders verwacht in de toekomst door een crisis te worden getroffen.
  • 69% heeft er in de laatste vijf jaar zelf al één meegemaakt.
  • Bedrijven met 5.000 of meer werknemers lopen de grootste kans om te maken te krijgen met crisissituaties.
  • Het gaat vooral over cybercriminaliteit (26%), natuurrampen (22%), een leiderschapscrisis (17%) of fraude (16%).
  • 29% van de bedrijven heeft geen gespecialiseerd team die zich specifiek bezighoudt met crisis paraatheid of crisisrespons.

De studie brengt 19 mogelijke ‘crisis triggers’ in kaart. Die werden in zeven overkoepelende categorieën ondergebracht om een bredere analyse mogelijk te maken - operationeel, technologisch, humanitair, financieel, juridisch, menselijk kapitaal en reputatie.

De meest voorkomende crisissituatie gaat meteen naar het hart van het bedrijf: operationele crisissituaties worden door meer dan de helft van de bedrijfsleiders (53%) aangehaald. Het gaat om operationele onderbrekingen, problemen in de toeleveringsketen of product defecten. Technologische crisissituaties staan met stip op de tweede plaats. Een derde van de respondenten heeft dit soort crisis al heeft meegemaakt, ten gevolge van technologische defecten of cybercriminaliteit.

Nieuwe oorzaken voor een crisis

Het onderzoek toont een opmerkelijke kloof tussen de crisissituaties die organisaties al hebben meegemaakt in het verleden en degene waarmee ze verwachten te maken hebben in de toekomst. De meest ingrijpende crisissituaties die bedrijven al hebben meegemaakt gaan vooral over liquiditeitsproblemen (14%), technologisch falen (11%) of operationele verstoringen (8.5%), terwijl de situaties waar ze in de toekomst op anticiperen vooral gaan over cybercriminaliteit (38%), marktverstoringen (37%) of ethisch wangedrag (20%).

Een gewaarschuwde organisatie is er twee waard

Ondanks het feit dat bedrijfsleiders zich duidelijk bewust zijn van het risico op een crisis, heeft 3 op 10 (29%) geen gespecialiseerd team in dienst dat werkt rond crisisparaatheid of crisisrespons.