AFM: Nederlandse accountants lijden weer gezichtsverlies

14 november 2019
AFM: Nederlandse accountants lijden weer gezichtsverlies

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde cultuur en organisaties van Accon AVM, BDO, Baker Tilly, Grant Thornton en Mazars onder de loep. Die kantoren worden ook wel de Next Five genoemd.

De Nederlandse toezichthouder hield de prestaties van die vijf middelgrote kantoren met een gezamenlijk marktaandeel van 16% tegen het licht. Die kantoren zijn gemachtigd om zogenaamde organisaties van openbaar belang (oob's) te controleren. Dat zijn beursfondsen en grote publieke organisaties.

Twee van de gecontroleerde kantoren zakten vrijwel volledig door het ijs. “En van de veertien controledossiers die de AFM naliep, scoorden twaalf een onvoldoende. Het rapport komt op een bijzonder slecht moment voor de accountancy-sector. Een door minister Wopke Hoekstra ingestelde commissie werkt aan voorstellen die de kwaliteit van controlepraktijk van accountantskantoren moet opkrikken. Een recent gepubliceerd tussenrapport van deze commissie was mild over de vorderingen die de sector zegt te maken. Maar uit het nieuwe rapport blijkt klip en klaar dat er nog volop werk aan de winkel is,” schrijft de Nederlandse zakenkrant FD.

Verschil in kwaliteitsslag

Alle partijen zijn wel bezig met hun kwaliteitsslag, zo blijkt uit het onderzoek. De AFM is positief over de kwaliteitsslag bij BDO en licht positief over Mazars. AFM heeft de meeste zorgen over de kwaliteitsslag bij BT en in mindere mate zorgen over Accon. Per accountantsorganisatie is ook van een aantal wettelijke controles de kwaliteit onderzocht. Twaalf van de veertien onderzochte wettelijke controles zijn gekwalificeerd als ‘onvoldoende’. De kwaliteitsslag zal dus nog gerealiseerd moeten worden in de kwaliteit van de wettelijke controles. Dat schrijft AFM.

Materiële gebreken

De AFM constateerde in de periode 2017 en 2018 opnieuw materiële gebreken in controledossiers van de Next Five. Alle kantoren leverden gemankeerde controledossiers. Slechts twee dossiers van de veertien waren wel voldoende; die waren afkomstig van BDO, dat in totaal drie dossiers inleverde bij de AFM.

De waakhond legde de focus op voor beleggers belangrijke posten als omzet, goodwill en voorraden. 'Schattingen zijn onvoldoende gecontroleerd', schrijft de AFM in een lijstje van meest geconstateerde tekortkomingen. 'De betrouwbaarheid van de in de controle gebruikte informatie is onvoldoende vastgesteld.' En: 'De effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen bij controlecliënten is onvoldoende getoetst'.

De AFM legt verder de nadruk op de vaststelling dat de kantoren niet, of onvoldoende in staat zijn om zelf dit soort tekortkomingen te detecteren. De kantoren moeten intern toetsen of hun accountants wel voldoende hebben doorgevraagd bij de cliënten. 'De kwaliteitsslag zal dus nog gerealiseerd moeten worden in de kwaliteit van de wettelijke controles.'

Bron: FD en AFM