Alternative Lender Tracker: België loopt achter in directe kredietverlening

2 mei 2019
Alternative Lender Tracker: België loopt achter in directe kredietverlening

Uit het Alternative Lender Tracker-rapport van Deloitte blijkt dat er steeds meer direct lenders, of kredietverstrekkers buiten het bankwezen (non-bank lenders), verschijnen.

Banken worden aan steeds strengere regels onderworpen. In de nasleep van de financiële crisis hebben ze hun kredietstrategieën gewijzigd. Om die redenen wordt in steeds meer buurlanden van België, zoals het VK, Frankrijk en Nederland, een beroep gedaan op directe kredietverlening. Dat zijn leningen die worden verstrekt door een brede waaier van niet-bancaire instellingen met verschillende strategieën. In één jaar tijd (2018) steeg het aantal deals in het VK met 10 procent tot 153 transacties, goed voor 37 procent van alle nieuwe deals die in 2018 werden geregistreerd in de EU.

In België blijft de opkomst van directe kredietverlening eerder beperkt, wegens de meer conservatieve benadering van bedrijven en aandeelhouders inzake financiering en de zware concurrentie tussen de vier grote Belgische banken die in dit segment actief zijn. “Maar als we kijken naar de actuele trends op de ruimere West-Europese financieringsmarkten zal direct lending naar verwachting ook een groeiende belangstelling kennen in België. Met de invoering van meer regelgeving, zoals Basel IV, wordt aangenomen dat het krediet- en tariefbeleid van de Belgische banken voor meer risicodragende leningen niet houdbaar is op lange termijn,” verklaart Sebastiaan Preckler, Head of Debt and Capital Advisory bij Deloitte België.