BAN Vlaanderen realiseert met OneBonsai haar 400ste deal

1 oktober 2020
BAN Vlaanderen realiseert met OneBonsai haar 400ste deal

Business Angels Netwerk ofte BAN Vlaanderen bewijst belangrijke rol als financieringsplatform voor jonge en startende bedrijven.

Virtual Reality (VR)- specialist OneBonsai voert een belangrijke kapitaalverhoging door. Twee business angels van Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen stappen mee aan boord en brengen samen 200.000 euro in. Daarnaast zorgen twee extra investeerders voor een bijkomende financiële injectie van 100.000 euro wat het totaal op 300.000 euro brengt. Dit extra kapitaal moet het bedrijf in staat stellen om de Europese markt verder te bewerken. Het zal ook het bestaande sales- en ontwikkelingsteam uitbreiden.

Opleidingen in de virtuele realiteit

OneBonsai werd in 2013 opgericht als ontwikkelaar van Web & Apps maar begreep al snel dat het ontwikkelen van opleidingen in VR heel wat potentieel met zich meebracht. In 2017 werden de eerste stappen gezet via een consultancy-model voor VR oplossingen. Al vlug bood OneBonsai op maat oplossingen aan voor de industrie, met specifieke aandacht voor trainingen in VR. Nu gaat het bedrijf een volgende fase in. Het biedt ook industriële veiligheidstrainingen aan, zoals trainingen rond het gebruik van brandblussers en opleidingen voor medisch personeel. Deze technische kennis en de mogelijkheden die VR biedt rond opleidingen op afstand, zorgden ervoor dat OneBonsai in de Covid-19 periode de perfecte oplossing kon aanbieden aan haar klanten.

Om de investering voor de klant nog aantrekkelijker te maken biedt OneBonsai nu haar VR trainingen aan gebaseerd op het SaaS-model. Dat staat voor Software as a service, waarbij de klant een maandelijkse fee betaalt. De klanten zijn grote spelers in de gezondheidszorg, in warehousing, defensie en in de maakindustrie. Het bedrijf surft mee op een nieuwe maar sterk groeiende markt en wist haar omzet jaar-op-jaar verder te verhogen. Deze omzet verdrievoudigde in 2019, terwijl het aantal vaste medewerkers groeide van 2 (in 2019) tot 10 medewerkers vandaag.

Businesss angels openen deuren

BAN Vlaanderen kende in haar vijftienjarig bestaan een duurzame groei. Sinds haar opstart in 2004 werden er binnen BAN Vlaanderen 1506 projecten voorgelegd aan investeerders. De gemiddelde financieringsaanvraag bedraagt 413.600 euro. Het totaal door business angels geïnvesteerd bedrag in jonge bedrijven ligt op ongeveer € 60 miljoen in de eerste ronde (vervolgfinancieringen niet meegeteld). Omdat business angels vaak de deur openen naar bijkomende co-financiering door andere spelers, wordt de totale financiering die hierdoor vrijkomt ingeschat op ongeveer 300 miljoen euro. Vooral spelers in ICT en diensten (resp. 35% en 16%), van dichtbij gevolgd door een snel groeiende gezondheidssector, weten de weg naar BAN Vlaanderen te vinden

Voor jonge ondernemingen blijkt de toegevoegde waarde van business angels, de ervaring, kennis en het netwerk dat zij inbrengen, vaak een cruciaal element in hun groei. Om dit nog beter te kaderen ontwikkelde BAN Vlaanderen in 2019 een nieuwe ‘WISE’-strategie, die erop gericht is om de slimste synergie te bewerkstelligen tussen expertise, kapitaal en ondernemerschap.