“Bedrijven laten inzien dat ze het zelf kunnen”

1 januari 2020
Tekst
Peter Ooms
“Bedrijven laten inzien dat ze het zelf kunnen”

Artificiële intelligentie voor financiële professionals

Professor Kristof Stouthuysen van Vlerick Business School is volop bezig met het oprichten van het Center for financial leadership and digital transformation.

“Ik wil komen tot een ecosysteem met daarin verschillende partijen met een andere achtergrond: kennispartners, gebruikers, experten. Bedoeling is dat er een kruisbestuiving ontstaat tussen de verschillende leden van het centrum zodat ze artificiële intelligentie in de praktijk gaan gebruiken in de eigen organisatie. Samenwerkingsverbanden zullen tot stand komen waarbij verschillende bedrijven samen een concrete oplossing uitwerken. Op die manier zal ook nieuwe kennis ontstaan binnen het centrum”, zegt Kristof Stouthuysen.

Deelnemers

Op dit ogenblik overlegt Kristof Stouthuysen met een aantal organisaties die als kennispartner kunnen optreden in het centrum. Het gaat om banken, accountingkantoren of consultants, maar ook technologiebedrijven in alle soorten en maten. Zij beschikken vaak over specifieke kennis over machineleren, administratieve robots, cloud computing enzovoort. “Daarnaast mikken we op een grote groep deelnemers uit de financiële afdelingen van bedrijven in België: cfo’s, controllers, afdelingshoofden, maar ook eigenaars van zelfstandige boekhoudkantoren en zo verder”, aldus nog Kristof Stouthuysen. De initiatiefnemers van Vlerick Business School hebben al een overeenkomst met één kennispartner. Gesprekken met een aantal andere partijen zitten in een vergevorderd stadium. “Wij kunnen dus zeker van start gaan.”

Lancering in 2020

Een groot lanceringsevenement is gepland in 2020. De activiteiten van het centrum volgen in de loop van het jaar. “We leggen de nadruk op actieve sessies waarbij deelnemers de handen uit de mouwen steken en zelf oplossingen met artificiële intelligentie uitwerken. Ik wil bedrijven laten inzien dat ze dit zelf kunnen. Op die manier doorbreken we de weerstand tegen de technologie in de financiële afdelingen.”

Kristof Stouthuysen verwijst naar een enquête over de prioriteiten van cfo’s, uitgevoerd door Vlerick Business School. Daaruit blijkt dat de cfo’s een steeds groter pakket aan strategische taken krijgen. “Die kunnen ze alleen uitvoeren wanneer ze erin slagen een deel van hun huidige taken te automatiseren, zoals de financiële en fiscale rapportering en het opvolgen van het betalingsverkeer. Cfo’s moeten ook ondersteuning bieden bij het risicobeheer en de waardecreatie van een bedrijf. Op dat vlak dienen ze eerder de rol van adviseur in plaats van rapporteur op te nemen. AI kan daarin een belangrijke rol spelen, door bijvoorbeeld te helpen bij fraudedetectie en het inschatten van projectrisico’s. Ook bij analyses rond overnames of innovatieprojecten speelt AI een belangrijke rol, door meer databronnen met elkaar te verbinden. Zo kunnen consumentenreacties in sociale media gekoppeld worden aan data over klantenretentie, personeelstevredenheid of levertermijnen in de toeleveringsketen”, zegt Kristof Stouthuysen.

Open innovatie

Het centrum zal ook contacten onderhouden met specialisten op het vlak van artificiële intelligentie in andere domeinen. “In de genetica, de energie- en autosector zien we nu spectaculaire ontwikkelingen. We moeten onderzoeken hoe die realisaties ons in de financiële afdeling kunnen inspireren.”