België op derde plaats qua interbancaire ecosystemen in Europa

27 april 2021
België op derde plaats qua interbancaire ecosystemen in Europa

België geeft mee de toon aan inzake samenwerking tussen banken en versnelt de transformatie van het bankwezen door interbancaire ecosystemen. In Italië telden de onderzoekers 19 dergelijke initiatieven, in Polen 15. Ons land komt samen met Portugal op de derde plaats met 14.

Met een totaal van 14 initiatieven op zes gebieden staat België samen met Portugal op de derde plaats als het gaat om het aantal interbancaire ecosystemen, zo blijkt uit Deloittes Interbank ecosystems in Europe-rapport. Voor België omvat het onderzoek initiatieven zoals Payconiq, Itsme en Isabel. Italië, Polen, België en Portugal zijn als toplanden goed voor 30% van alle actieve Europese interbancaire ecosystemen. Schaalvoordelen vormen de hoofdreden die banken aanzet tot samenwerking. Maar steeds vaker werken ook de zoektocht naar nieuwe inkomsten en de strijd tegen Bigtech de bevordering van interbancaire samenwerking in de hand, wat tevens de transformatie van de sector versnelt.

Versnelling in alle Europese landen

Er werden meer dan 200 samenwerkingsinitiatieven geïdentificeerd in heel Europa. Daarbij werden de interbancaire ecosystemen ondergebracht in 10 verschillende gebieden. Om te worden opgenomen in het onderzoek, moest een ecosysteem na 1960 zijn opgestart in Europa, nog steeds actief zijn en betrekking hebben op drie of meer banken, eventueel ook met partijen uit andere sectoren of met de overheid.

Kasper Peters, Deloitte Belgium Financial Services Leader Consulting: “We analyseerden de verschillen in interbancaire tradities in 30 Europese landen. Italië, Polen, België en Portugal staan aan de top, maar we zien duidelijk een versnelde ontwikkeling van nieuwe ecosystemen in alle landen. Erg weinig initiatieven slagen er echter in om uit te groeien tot op Europese schaal. Dit zal noodzakelijk zijn in de toekomst om te kunnen concurreren met Bigtechs.”

Meer dan 200 interbancaire ecosystemen

Banken hebben een decennialange traditie van samenwerking. Toch is het aantal interbancaire ecosystemen in Europa bijna verdubbeld sinds 2014. Vandaag zijn er meer dan 200 initiatieven in 30 landen.

Deze recente, versnelde groei kan worden toegeschreven aan de dreiging van Bigtechs, vooral omwille van hun schaalgrootte en hun toegang tot data (cfr. Apple Pay, Google Pay). Maar banken zien interbancaire ecosystemen ook als een antwoord op de steeds toenemende compliance cost en uitdagingen inzake digitalisering.

Deloittes rapport onderscheidt vier golven van ecosystemen die sinds 1960 tot nieuwe vormen van samenwerking hebben geleid: technologische infrastructuur, betalingen, regelgeving en commerciële vergoedingen.

De meeste ecosystemen richten zich op betalingen en cash. Dit werkingsgebied breidt nog altijd uit, zoals blijkt uit de recente oprichting van Jofico en Batopin als nieuwe netwerken van geldautomaten in België.

Mettertijd ontstonden er veel nieuwe initiatieven, zoals open banking, digitale identiteit, getrouwheidsplannen (cfr. Joyn), enz. De meeste ecosystemen omvatten enkel banken, maar de overheden zijn een meer actieve rol gaan spelen. Ook niet-financiële spelers, vooral telco’s, hebben hun intrede gedaan in ecosystemen.

“We zijn ervan overtuigd dat er nog aanzienlijke opportuniteiten overblijven voor banken om samen te werken, vooral op het gebied van financiële misdrijven en duurzaamheid, maar banken moeten ook aandacht besteden aan financiële en digitale inclusie,” zegt Kasper Peters.

Bron & Illustratie: Deloitte