België telt nu al meer faillissementen dan in heel 2018

3 december 2019
België telt nu al meer faillissementen dan in heel 2018

Volgens de Graydon Barometer Faillissementen waren er 10.676 faillissementen in de eerste elf maanden van 2019. Dat is bijna 18,9 procent meer dan vorig jaar. Vooral juridische wijzigingen zouden de oorzaak zijn.

• Met nog één maand te gaan en 10.676 vonnissen stevent België af op een één na hoogste jaar met betrekking tot het aantal faillissementen.

• Het niveau van het aantal falingen loopt in lijn met die van recordjaar 2013. In vergelijking met dezelfde periode van 2013 telt Graydon nu 521 faillissementsuitspraken minder. Met nog één maand te gaan, telt 2019 nu al meer faillissementen dan het gehele jaar 2018.

• In vergelijking met dezelfde periode in 2018 meet Graydon een stijging van het aantal faillissementen met +18,9 procent.

• In november 2019 gingen 843 bedrijven failliet in België, een daling van 5,9 procent in vergelijking met november 2018.

• In de eerste elf maanden van 2019 kwamen er 19.451 jobs op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat is een stijging van 18,8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Toch blijft dit aantal onder de cijfers die we tijdens recordjaar 2013 hebben gemeten.

Stijging in alle drie de Gewesten

Bron: Graydon

• Het aantal faillissementen in het Vlaamse Gewest (5.236 ) is in de eerste elf maanden van 2019 toegenomen (+24,3%).

• Het aantal faillissementen in het Waalse Gewest (2.654 ) is in de eerste elf maanden van 2019 toegenomen (+17,2%).

• Het aantal faillissementen in het Brusselse Gewest (2.743 ) is in de eerste elf maanden van 2019 toegenomen (+9,9%).

Vzw’s en vrije beroepen kunnen nu ook falen

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “Met de cijfers van november komt 2019 nu al op een aantal faillissementen dat het jaar 2018 overstijgt. 2019 loopt in gelijke tred met recordjaar 2013 en stevent er nog steeds op af om het op één na hoogste faillissementsjaar ooit te worden. Daarbij is enige relativering op zijn plaats want de stijging is te verklaren. Zo is uit recent onderzoek van Graydon gebleken dat vooral een aantal wetswijzigingen aan de basis ligt van de hoge cijfers. Vandaag kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s en vrije beroepen in faling gaan en zodoende een tweede kans krijgen. Daarnaast gebruiken verschillende rechtbanken ook de mogelijkheden die ze gekregen hebben om zogenaamde spookbedrijven op te doeken.”

Tewerkstelling

In de eerste elf maanden tellen we 19.451 jobs die op de tocht staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Een duidelijke stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar (+10%), maar onder de cijfers die we waarnamen tijdens de crisisperiode. Toch zijn er negen failliete bedrijven die méér dan 100 mensen tewerk stelden (samen al goed voor 1.944 jobs).