Beursgangen voor en na de pandemie

11 november 2020
Beursgangen voor en na de pandemie

Ook voor de pandemie wachtten bedrijven al veel langer met een beursgang, maar sedert maart is de IPO-markt helemaal bevroren. Financiering via schuld of privékapitaal genieten nu meer belangstelling. In de IPO-markt na de crisis zullen bedrijven waarschijnlijk het juiste moment moeten kiezen en dan snel toeslaan.

Zo vermoedt alvast een specialiste terzake, met name Natalia Matanova. De professor corporate finance is een nieuwe aanwinst voor Vlerick. Ze kwam eind oktober van Pennsylvania State University. Haar expertise ligt bij financiering van bedrijven en ondernemers en meer specifiek ook bij investeringsmaatschappijen en risicokapitaal.

Bevroren

In die context bestudeert ze ook alles wat te maken heeft met beursgangen. Al is het stil op dat front. 2020 begon wel goed, maar sedert de lockdowns bevroor ook de IPO-markt. De pandemie bemoeilijkt het klassieke schema van privébedrijven die investeringsbankiers inhuren en roadshows opzetten om mogelijke investeerders persoonlijk te ontmoeten. Vandaag moet alles virtueel en dat bemoeilijkt het boekenonderzoek en de waardering.

Golfbewegingen

Maar Natalia Matanova blijft optimistisch. IPO’s kennen traditioneel golven. “Herinner u de dot.com bubbel, toen het aantal IPO’s piekte en vervolgens crashte. Vandaag blijft de belangstelling voor kapitaal laag en neigen bedrijven wellicht meer naar schuldfinanciering, uitgifte van obligaties of bankleningen, of ze zoeken privé-investeerders. Risicokapitalisten zitten tenslotte met veel ‘droog poeder’, dus het kan aantrekkelijk zijn voor bedrijven om daar aan te kloppen. Ze kunnen ook het pad opgaan van fusies en overnames.

Het wordt interessant om te zien hoe de pandemie de IPO-markt zal veranderen en hoe het nieuwe normaal er uit zal zien, zo schrijft Natalia Matanova. Ze vermoedt dat bedrijven hun beursgang zullen moeten doen in een korter tijdsbestek. Ze zullen hun ideaal moment moeten identificeren en dat snel aangrijpen.

Bron: Vlerick Business School