Boekhouders willen meer diensten leveren

4 maart 2021
Boekhouders willen meer diensten leveren

Uit een enquête van de Sage Group blijkt dat boekhouders over de hele wereld verwachten om meer diensten te kunnen verkopen aan hun klanten. De beroepsgroep mikt niet meer op de uitbreiding van het klantenbestand, maar op een verkoop van extra diensten per klant.

82% van de boekhoudkantoren denkt dat de bedrijfsklanten meer advies en consulting willen. “Het komt eropneer dat de boekhouder tegelijk ook een strategie-expert, een treasurer en een IT-consultant wordt. Om die extra service te leveren moeten ze tijd winnen door het manuele repetitieve werk digitaliseren. Dat vraagt dan extra investeringen in nieuwe boekhoudtechnologie, gebaseerd op de cloudaanpak.,” zegt Guillaume Hoffmann, managing director van Sage Belux. Hij kwam eind vorig jaar aan het hoofd van de Belux-organisatie.

Aantrekkelijk voor jonge mensen

Maar die investeringen zijn ook nodig om de juiste mensen te kunnen aantrekken. “Er is wel degelijk nood aan vers bloed voor de accountancykantoren. Jonge boekhouders kijken ook naar de omgeving waar ze terecht komen. Als daar nog veel schoendozen met bonnetjes verwerkt worden, dan zullen kandidaten daar feestelijk voor bedanken. Daarnaast is ook de overheid een factor in de digitalisering. De verschillende overheden stellen ook hun eisen voor het digitaal aanleveren van een aantal gegevens.”

Sage speelt daar ook op in met nieuwe producten. Enerzijds wil het een volledig automatische verwerkingen realiseren voor de zeer kleine ondernemingen. Die moeten met een app hun facturen kunnen maken en al de rest doorschuiven naar hun accountant. Dat hele proces moet digitaal verlopen via Sage Cloud Demat Invoicing. Anderzijds wil het bedrijf ook toepassingen bieden voor groeiende en grote bedrijven. Het gaat dan om ERP-applicaties, maar ook systemen voor het kredietbeheer, betalingsopvolging, rapportering en het indienen van de verplichten documenten bij de fiscus en de toezichthouder.

België loopt achter

Sage Belux wil nog meer inspelen op de digitalisering van de boekhoudkantoren. De Belgische organisatie van de softwarefirma liep op dat vlak achter ten opzichte van de wereldwijde evolutie. In het algemeen is de omzet uit recurrente contracten 90%, in België lag dat maar op 60%.

“Het komt erop neer dat de Belgische boekhouders nog te veel licenties kopen in het oude model en niet snel genoeg overstappen naar de cloudoplossing. Het gaat om een paradigmashift die we nu moeten doordrukken en dus meer abonnementen op onze cloudoplossingen verkopen,” zegt Guillaume Hoffmann, de nieuwe managring director van Sage Belux sinds oktober 2020.

De cijfers zijn nochtans niet slecht. Begin 2021 ziet het bedrijf een groei met 4%, en vooral een stijging van het gemiddelde aankoopbedrag. Accountants kopen steeds meer producten en diensten bij Sage.

Drie dagen extra vakantie

Sage Group voert zijn strategie naar meer digitalisering uit met een focus op de werknemers, de klanten en het partnernetwerk. Guillaume Hoffmann: “Tijdens het voorbije jaar zijn onze kantoren dichtgebleven. Onze medewerkers hebben allemaal thuis gewerkt en daarbij zeer goede resultaten behaald. Er was enerzijds meer werk omdat de vraag naar onze digitale producten steeg. Daarnaast hebben we extra acties naar klanten en partners gevoerd. Het resultaat is dat onze medewerkers een heel grote inzet hebben getoond en daarbij mooie resultaten hebben neergezet. Uit analyses van het gebruik van Teams in de Franse organisatie blijkt dat de productiviteit aanzienlijk is gestegen. Dergelijke cijfers hebben we wel niet voor alle landen. Om die productiviteitsstijging te compenseren, krijgen alle medewerkers van Sage Group drie dagen extra vakantie dit jaar.”

Het past ook in een bredere aandacht naar het welzijn van de medewerkers. Sage gaat ervan uit dat het gebrek aan sociaal contact zwaar weegt voor de personeelsleden. Het organiseert daarom ook de maand van het welbevinden, onder andere met een atelier de rigologie geleid door professionele animotoren om een vrolijk moment in te bouwen in de dagelijkse routine.