“Cash is king, zeker in tijden van crisis”

1 juni 2021
Tekst
Thomas Laureys
“Cash is king, zeker in tijden van crisis”

Enak Segers en Lars Ampoorter schreven voor hun master TEW een thesis over de cashposities van beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie. Ze onderzochten de onderliggende determinanten van die cashposities.

“We hebben ons gebaseerd op twee groepen variabelen. Enerzijds keken we naar bedrijfsspecifieke variabelen, zoals omvang van het bedrijf, groeimogelijkheden, omvang van de cashflow…”, legt Enak Segers uit. “Anderzijds keken we naar specifieke variabelen per land. Dit ging onder meer over het niveau van rechtszekerheid en de mate waarin aandeelhouders beschermd worden”, vult Lars Ampoorter aan.

Er vond al veel onderzoek plaats naar de cashposities van bedrijven. Toch sprak dit onderzoek de studenten aan omdat er nog geen consensus is gevormd. Uit een van de studies bleek dat de cashposities van Amerikaanse bedrijven, in de periode 1980 tot 2006, meer dan verdubbelden. Ook de ECB stelde vast dat de cashposities van Europese bedrijven tot 2008 significant stegen. Dit toont aan dat cash een belangrijk thema is geworden de voorbije decennia. “We vonden het interessant om de achterliggende redenen daarvan te onderzoeken”, zegt Enak Segers.

Bepalende factoren

Uit hun onderzoek konden de studenten afleiden welke factoren een invloed hadden op de omvang van de cashpositie van bedrijven. Zo bleek dat de bedrijven met meer groeikansen grotere hoeveelheden cash aanhielden. “In lijn met de literatuur zijn we ervan overtuigd dat ze dat doen om toekomstige investeringen te financieren”, verklaart Enak Segers. “Ook de omvang van de cashflow bleek een impact te hebben. Als er jaar na jaar veel cash binnenstroomt, heeft dit logischerwijs een positieve impact op de cash holdings.”

Anderzijds was er een omgekeerd verband met de omvang van het bedrijf, omdat grotere bedrijven gemakkelijker toegang hebben tot extern kapitaal. “Deze hypothese verklaart ook waarom bedrijven met een hoge schuldgraad volgens onze resultaten een lage cashpositie vertonen”, preciseert Enak Segers.

Invloed corona

Cash is in coronatijden een hot topic, zegt Lars Ampoorter. “De omzet van veel bedrijven daalde aanzienlijk, terwijl ze nog vaste kosten hebben. Daardoor raken de liquiditeitsbuffers van sommige bedrijven uitgeput. Zo dreigen de opeenstapeling van verliezen en de toenemende schuldenlast de liquiditeitsspanning te doen omslaan in een solvabiliteitsprobleem. Onderzoek van de Nationale Bank toonde aan dat reeds in maart 2020 de helft van de onderzochte bedrijven een verhoogd liquiditeitsrisico liep. Een tiende van die bedrijven meende al een verhoogd risico te hebben op een faillissement. De stelling dat cash king is, klopt dus, zeker in tijden van crisis.”