“Cfo speelt sleutelrol in transformatie naar duurzaamheid”

1 maart 2021
Tekst
Philip Verhaeghe
“Cfo speelt sleutelrol in transformatie naar duurzaamheid”

B Corp-certificering wint veld

“De strenge B Corp-certificering wordt hét keurmerk voor bedrijven die naast winst en aandeelhouderswaarde ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen”, menen Eglantine Eeckhout en Jente Fillet van The Shift, het Belgische netwerk voor duurzaamheid. Het B Corp-certificaat houdt voor bedrijven de statutaire verplichting in om bij elke beslissing rekening te houden met de impact op alle stakeholders.

Het bewustzijn groeit dat het bedrijfsleven en de kapitaalmarkten een positieve impact moeten creëren voor een snelle transitie naar een meer duurzame wereld. Een van de mogelijkheden voor ondernemingen is om aansluiting te zoeken bij het Certified B Corporation-netwerk. Het kwantificeerbare B Corp-certificaat daagt bedrijven uit om zich continu te verbeteren en ruimer te denken dan hun corebusiness. Het biedt een oplossing voor de wildgroei aan ecolabels, die soms enkel op een checklist gebaseerd zijn.

‘Certified B Corporation’ is een strenge holistische certificering op bedrijfsniveau, die complementair is met initiatieven zoals de UN Global Compact en de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. B Corp-bedrijven (benefit corporations) worden gecertificeerd door analisten van de non-profitorganisatie B Lab, waarvoor The Shift optreedt als partner in de België.

Voorbeelden

Revive koos het B Corp-label omwille van het netwerk, de uitdaging om de lat steeds hoger te leggen en de meerwaarde van de onderliggende normen en waarden die hun (potentiële) investeerders en kopers als een meerwaarde ervaren. Ecover, opgezet vanuit een puur ecologische drijfveer, vond destijds in B Corp een breder spectrum zoals social community building. Voor Triodos Bank is het belangrijk om voor de eigen duurzaamheidswerking ervaring op te doen met de certificeringsmethodologie van B Lab. Triodos beoordeelt zelf namelijk ook de duurzaamheid van bedrijven en projecten die er financiering zoeken.

Kern, strategie en doel

B Lab Europe creëert vanuit zijn hoofdkwartier in Amsterdam infrastructuur voor Europese bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. The Shift treedt op als Belgisch contactpunt voor geïnteresseerde ondernemingen. “Wie écht van betekenis wil zijn voor mens en planeet, kijkt naar de kern, de strategie en het doel van zijn organisatie”, zeggen Eglantine Eeckhout en Jente Fillet van The Shift. De B-Corp-certificatie is een instrument om daar de focus op te leggen.

Ze halen verschillende argumenten aan om hun visie te staven:

· Amper tien jaar geleden bevatte de ranglijst van de wereldwijde risico’s er slechts één met impact op milieu-, sociale of bestuurlijke (ESG) factoren. Vandaag vormen deze risico’s het leeuwendeel in termen van impact en waarschijnlijkheid.

· Wie een onderneming toekomstbestendig wil inrichten en daadwerkelijk impact wil genereren, kijkt vandaag naar vijf componenten: goed bestuur, milieu, medewerkers, klanten en gemeenschap: niet alleen ‘hier en nu’ waarde creëren vanuit de kern van de organisatie, maar ook ‘daar en later’: over de grenzen heen en voor de generaties na ons.

· De impactscore die volgt op de B Corp-certificering wordt gepubliceerd en past binnen de duurzaamheidsverslaggeving. Daarnaast dwingt het certificaat een bedrijf om zichzelf continu te verbeteren via actiepunten en verbetertips, ook rond de SDG’s. Om de drie jaar wordt het bedrijf opnieuw doorgelicht. Het lidgeld dekt die kost.

· Het label maakt van bedrijven aantrekkelijke werkgevers voor jong talent. Jonge mensen sporen hun werkgever vaak aan om duurzaam tewerk te gaan.

· Via B Corp kan een onderneming aan haar stakeholders bewijzen dat ze werkelijk doet wat ze predikt, dat het niet om greenwashing of windowdressing gaat. Consumenten of leveranciers zien niet altijd het verschil tussen good marketing en good business.

Het nog kleine, maar levendige netwerk van zo’n twintig certificaathouders, zowel grote bedrijven als kmo’s, neemt samen met The Shift een actieve ambassadeursrol op om de B Corp- beweging hier bekend te maken. The Shift organiseert activiteiten en workshops die voor cfo’s relevant zijn: over responsible finance, alternatieve financieringsmodellen, het meten van de niet-financiële waarde enzovoort.

Assessment gratis toegankelijk

Jente Fillet : “Het B Corp-impactassessment is gratis toegankelijk en een aanrader. De onlinetool is voor bedrijven een nuttige manier om inzicht te krijgen in de impact van hun organisatie en hun benchmarkscore ten opzichte van sectorgenoten. In deze tool verdienen de bedrijven enkel goede punten. Voor wat ze (nog) niet doen, krijgen ze nul punten. Wie minimaal tachtig op tweehonderd behaalt, wordt uitgenodigd voor een interview met een analist om de antwoorden te valideren en de documentatie te verifiëren. Bij een positieve respons is het mogelijk om de declaration of interdependence te ondertekenen.” Dan krijgt de onderneming voor drie jaar het B Corp-certificaat. Voorwaarden zijn dat het betrokken bedrijf bereid is snel zijn statuten te wijzigen en het jaarlijkse lidmaatschap betaalt. “De hoogte ervan hangt af van de bedrijfsomzet. Lidgeld en licentierecht dienen om de kosten van administratie, verificatie en analyse te dekken. B Lab betrekt zijn overige werkingsmiddelen uit giften en filantropie.”

Statutaire taakbeschrijving bestuurders aanpassen

Een onderneming die gaat voor een B Corp-certificering, moet zich statutair verplichten om bij elke beslissing rekening te houden met de impact ervan op al haar stakeholders. Marleen Denef van Impact Advocaten geeft een voorbeeld van een template om het statutaire doel in die zin concreet aan te vullen: “Een van de doelen van de vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.”

Ook de taakbeschrijving van de bestuurders moet statutair aangepast worden. Pas dan kunnen de vennootschap en haar aandeelhouders er effectief op toezien dat de bestuurders bij hun besluitvorming “rekening blijven houden met de realisatie van een reële positieve impact op korte en (middel)lange termijn, ten aanzien van derde belanghebbenden.”

“Ook de cfo kan een cruciale rol spelen in dit veranderingstraject. Cfo’s verzamelen en bewerken de relevante data. Vaak wordt de strategie beslist op basis van hun financiële en niet-financiële informatie. Wegens de impact op het menselijke, sociale en financiële kapitaal speelt een cfo een sleutelrol in elke bedrijfstransformatie, dus ook in die naar meer duurzaamheid”, besluit Eglantine Eeckhout.